Wij hebben informatie voor ondernemers over de situatie in verband met het coronavirus op een rij gezet. Wij hopen u hiermee inzicht te bieden in deze bijzondere tijden. De informatie volgt elkaar snel op; wij verzoeken u de nieuwsberichten goed te volgen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris Dennis Rietveld, telefoon 06-15004641 of e-mail d.rietveld@bar-organisatie.nl of Fiona Feelders, telefoon 06-52062923 of e-mail f.feelders@bar-organisatie.nl.

Zijn er financiële regelingen voor ondernemers?

Kijk voor een overzicht van de financiële regelingen op de pagina Informatie coronavirus voor ondernemers.

Welke winkels mogen open tijdens de lockdown?

De detailhandel is gesloten. Een aantal winkels is daarvan uitgezonderd. Kijk op de website van de Rijksoverheid welke winkels tijdens de lockdown open zijn.

Wat zijn de regels voor de horeca?

Als gevolg van het aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is de horeca gesloten sinds half oktober. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Mag ik een winterterras inrichten?

Door de coronamaatregelen is de horeca beperkt in haar bedrijfsvoering en momenteel helaas alleen geopend voor afhalen en bezorgen. Ook als de horeca weer open is, zullen er waarschijnlijk voorlopig nog maar een gering aantal bezoekers worden toegestaan. Horecaondernemers hebben de mogelijkheid om een winterterras in te richten. Hiermee hebben zij meer ruimte om bezoekers buiten met een overkapping te ontvangen, zodra dat weer mogelijk is. Hieronder vindt u de voorwaarden voor een winterterras zonder vergunning. Wilt u een winterterras inrichten die niet aan onderstaande voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met wabo@bar-organisatie.nl.

Om klanten te beschermen tegen wind en regen mogen horecagelegenheden een winterterras inrichten. Hier is geen vergunning voor nodig, maar de overkapping moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

Optie 1: Gevelterras

 • Bij een gevelterras (terras direct aan de gevel) kan gebruik gemaakt worden van een parasol / zonnescherm / pagodetent.
 • Het gevelterras mag aan maximaal twee zijden dicht worden gezet met schotten van maximaal 150 cm hoog welke transparant zijn boven de 60 cm.
 • Tussen de parasol / het zonnescherm en de schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.
 • In plaats van de schotten mogen verticale schermen (tentdoeken) worden gebruikt die tijdelijk aan de parasol / zonneschermen kunnen worden bevestigd.
 • De schotten en verticale schermen dienen haaks geplaatst te worden aan de gevelzijde.

Optie 2: Overterras

 • Bij een overterras (terras niet direct aan de gevel maar met een looproute er tussen) kan gebruik gemaakt worden van een parasol / zonnescherm / pagodetent.
 • Een overterras kan aan maximaal drie zijden dicht worden gezet met schotten van maximaal 150 cm hoog welke transparant zijn boven de 60 cm.
 • Tussen de parasol / het zonnescherm en de schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.
 • In plaats van schotten kunnen aan twee zijden verticale schermen (tentdoeken) die tijdelijk aan de parasol / zonneschermen kunnen worden bevestigd.

Voor zowel het gevel- als het overterras geldt dat:

 • De overkapping tot uiterlijk 1 april 2021 mag worden geplaatst.
 • Indien een terras aan de weg grenst er een obstakelvrije ruimte van 50 cm tussen de weg en overkapping dient te zijn om aanrijschade te voorkomen.
 • Actieve gladheidsbestrijding op het trottoir en de doorgaande weg doorgang moet kunnen vinden. Hiervoor is een minimale breedte van 1,80 m op het trottoir nodig.

Mag ik een overkapping bij mijn winkel plaatsen?

In winkels mag een maximum aantal bezoekers tegelijk worden toegelaten, rekening houdend met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand. Dit leidt ertoe dat klanten soms buiten moeten wachten, totdat zij in de winkel kunnen. Winkeliers mogen zonder toestemming buiten een partytent / pagodetent plaatsen als deze aan onderstaande eisen voldoet:

 • aan minimaal drie zijden open is;
 • buiten winkelopeningstijden wordt verwijderd;
 • bij extreme weersomstandigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden wordt verwijderd (storm, grote hoeveelheden neerslag);
 • aanwezig is tot uiterlijk 1 april 2021;
 • geplaatst is voor de eigen gevel van de winkel en binnen het gevelvlak;
 • niet op parkeerplaatsen geplaatst is;
 • niet op of binnen een strook van 60 cm ter weerszijde van een blindenroute geplaatst is;
 • niet groter is dan 4 x 6 meter;
 • door de inrichting bevordert dat de wachtenden 1,5 meter afstand houden;
 • geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • de vrije doorgang voor voetgangers waarborgt.

Als niet aan bovenstaande eisen wordt voldaan, dan is wel toestemming nodig. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Team Omgevingsvergunningen, e-mail wabo@bar-organisatie.nl.