Is elektrisch rijden goedkoper?

Rijden op elektriciteit is goedkoper dan bijvoorbeeld rijden op benzine. Eén kWh elektriciteit van een openbare laadpaal kost €0,30 tot €0,40 (exclusief btw). Op deze ene kWh kan een elektrische auto nu al acht kilometer rijden. Een liter benzine kost ongeveer €2,10 en een zuinige auto rijdt hier ongeveer 20 kilometer op. Daarmee is elektrisch rijden ruim twee keer goedkoper dan rijden op benzine.

Op dit moment is de aanschafprijs van een elektrische auto nog hoger dan die van een benzineauto. Maar de verwachting is dat deze komende jaren snel gaat dalen. Dit komt door de toenemende vraag en door het toenemend aanbod van tweedehands elektrische auto’s.Voor de aanschaf van een elektrische auto zijn ook vaak aantrekkelijke subsidiemogelijkheden.

Waarom stimuleert de gemeente elektrisch vervoer?

Elektrische voertuigen dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit en zijn stil in gebruik. Door elektrisch vervoer te stimuleren werken we aan een aantrekkelijk en gezonde gemeente. Als we het elektriciteitsnet ontlasten en tegelijkertijd maximaal profiteren van zelfopgewekte, duurzame energie dragen we bij aan de energietransitie ( dit is de overstap van fossiele energiebronnen zoals aardgas en aardolie naar het gebruik van CO2 neutrale energiebronnen). De verwachting is dat elektrisch vervoer ook veel nieuwe werkgelegenheid zal creëren.

Wat is het gemeentelijke beleid voor de verbetering van de luchtkwaliteit?

Op de pagina Luchtkwaliteit vindt u meer informatie over de maatregelen die de gemeente neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Eén van de maatregelen is het stimuleren van elektrisch vervoer. Met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en te zorgen voor geluidsreductie door verkeer.

Hoe lang mag ik parkeren bij een laadpaal? Wordt de parkeerdruk nu hoger?

Er mag alleen geparkeerd worden gedurende de tijd die nodig is om te laden. Daarna moet de auto verplaatst worden naar een normaal parkeervak. Nu er steeds meer elektrische auto’s zijn is het belangrijk om hier rekening mee te houden zodat iedereen de mogelijkheid heeft om bij te laden.

Omdat een elektrische auto vaak een brandstofauto vervangt neemt de parkeerdruk niet enorm toe.

Mag ik aan mijn huis een laadpaal bevestigen en een kabel over het trottoir laten lopen?

Het is niet toegestaan om een laadkabel over de openbare weg te leiden tussen de woning en de auto. Het is ons bekend dat er verschillende technische oplossingen zijn om de kabel af te schermen. Deze leveren echter complexe juridische vraagstukken op bij schade en/of een ongeval. Daarom is besloten om dit niet toe te staan. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan zullen we dit communiceren. Wanneer u geen ruimte heeft om op eigen terrein te laden, kunt u een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal via www.laadpaalnodig.nl

Waarom wordt er eerst maar een parkeervak gereserveerd terwijl een paal twee aansluitingen heeft?

We realiseren ons dat het voor een woonomgeving ingrijpend is wanneer er vakken gereserveerd worden. Daarom reserveren we in eerste instantie maar een vak. In het tweede vak mag dan gewoon geparkeerd worden. Wanneer de laadpaal veel gebruikt wordt, zal pas het tweede vak gereserveerd worden. ENGIE houdt dit zelf in de gaten. U kunt hiervoor ook een verzoek indienen bij ENGIE via e-mail ev.2-sgzh.nl@equans.com.

Hoe zit het met de (brand-)veiligheid van de palen?

De palen die geplaatst worden voldoen aan de veiligheidseisen. Bij schade en/of storing wordt de stroom direct uitgeschakeld. Het laden bij een openbare laadpaal is daarom veilig. De kans op brand is niet groter dan bij een brandstofauto. Het is uiteraard wel van belang om altijd een laadkabel te gebruiken die niet beschadigd is. Ook moet een elektrische auto bij schade gecontroleerd worden op veiligheid. De autodealer kan hier meer over vertellen. ENGIE kan meer vertellen over de technische eisen van de laadpaal. Stuur ENGIE een e-mail via ev.2-sgzh.nl@equans.com.

De huidige laadpaal is niet voldoende. Kan er een extra laadpaal komen?

ENGIE ziet op basis van het verbruik van een laadpaal of uitbreiding gewenst is. Zodra dit het geval is, wordt bekeken hoe de betreffende locatie uitgebreid kan worden. Dat kan op dezelfde locatie maar ook elders in de wijk. Hiervoor worden ook aanvragen van andere buurtbewoners beoordeeld. Voor uitbreiding kunt u contact opnemen met ENGIE via e-mail ev.2-sgzh.nl@equans.com.

Hoe ziet de gemeente de ontwikkeling van waterstof?

Waterstof levert lokaal geen uitstoot op. We verwachten op lange termijn dat waterstof zorgt voor het vergroten van de actieradius van zwaardere elektrische voertuigen. Voor personenvervoer wordt verwacht dat we allemaal overstappen op elektrisch rijden (wel of niet met waterstof aangedreven). Vanaf 2030 wil het kabinet dat alle nieuwe auto’s die verkocht worden elektrisch rijden.

Wat is het verschil tussen een elektrische en een waterstofauto?

Zowel een waterstof auto als een elektrische auto rijdt op elektriciteit. Het verschil zit hem in de energiedrager. Elektrische auto’s halen de elektriciteit uit de opgeladen batterij. Waterstof auto’s halen dezelfde elektriciteit uit het omzetten van waterstof in elektriciteit en water. Dit water komt als reststof uit de uitlaat. Bij de één rijd je met een pakket batterijen rond, bij de ander met een tank waterstof. De aandrijving komt in beide gevallen uit een elektromotor.

Is elektrisch vervoer echt schoon?

Het rendement van een elektrische aandrijving over de gehele keten is 30-60 procent. Bij een conventionele aandrijving is dat 15-20 procent is. De CO2-winst van elektrische auto's is 30-55 procent vergeleken met niet-elektrische auto's. Hierbij gaan we uit van de huidige Nederlandse stroomopwekking. Dit is bij duurzame stroom dus nog hoger. De gemeente biedt uitsluitend groene stroom aan op haar laadpunten.

De gemiddelde afstand die een auto in Nederland jaarlijks aflegt is 20.000 kilometer. Om die afstand te rijden is 13.000 kilowattuur nodig (benzine omgerekend in stroom). Een elektrisch aangedreven auto heeft voor dezelfde afstand genoeg aan 4.000 kilowattuur. Elektrische voertuigen veroorzaken bovendien geen lokale uitstoot van fijnstof en NOx. Ze dragen daarmee bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad.