Wij hebben de veel gestelde vragen over oneigenlijk gebruik van wegen verzameld en op een rij gezet. Door op de vraag te klikken, opent u het antwoord.

Er rijden fietsers en/of brommers op de stoep. Kan er gehandhaafd worden?

Wij weten dat er regelmatig fietsers en brommers over voetpaden en/of de stoepen rijden. Handhaving hierop is moeilijk omdat een fietser of brommer aangehouden moet worden op het moment dat over de stoep of voetpad gereden wordt.

Het is verboden om op een stoep of voetpad te rijden met een fiets, bromfiets of auto. Dit is zo’n algemene regel dat wij verwachten dat alle verkeersdeelnemers dit weten. Overtreders doen dit doelbewust.
Alleen op locaties waar het niet duidelijk is dat een pad alleen voor voetgangers bedoeld is, worden extra borden op het voetpad geplaatst.

De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van sluishekken om (brom)fietsen op het trottoir tegen te gaan in verband met de bereikbaarheid voor minder validen.

Er rijden brommers en/of auto’s op het fietspad. Kan er gehandhaafd worden?

Het is verboden om op een fietspad te rijden met een bromfiets of auto. Met bebording is dat bij alle fietspaden op de juiste manier aangegeven.

Wij weten dat er toch regelmatig bromfietsen en soms ook auto’s over fietspaden rijden. Handhaving hierop is moeilijk omdat een bromfiets of auto ter plaatse aangehouden moet worden op het moment dat over het fietspad gereden wordt.

(Brom)fietsers en automobilisten begaan doelbewust deze overtreding. Op plekken waar veelvuldig door auto’s op het fietspad gereden wordt, heeft de gemeente rood-witte palen geplaatst op het fietspad. Op veel plekken moeten deze in de winterperiode worden weggehaald in verband met de gladheidsbestrijding.

Er wordt tegen het verkeer in gereden in mijn straat. Wat nu?

Nadat eenrichtingsverkeer in een straat is ingesteld, komt het in het begin voor dat dit vaker genegeerd wordt. Meestal komt dit omdat men nog niet gewend is aan de nieuwe situatie.
Daarnaast kan het altijd voorkomen dat iemand het eenrichtingsverkeer negeert. Dit kan zijn omdat het onduidelijk is dat er eenrichtingsverkeer geldt of omdat iemand willens en wetens tegen de rijrichting inrijdt.

De gemeentelijke handhavers en de politie kunnen optreden tegen het ongeoorloofd negeren van de verplichte rijrichting. Neem contact op met de politie via 0900 88 44 of bel team Handhaving via (0180) 451 234.

Voordat er tot handhaving overgegaan kan worden, wordt altijd eerst beoordeeld of de verkeerssituatie voldoende duidelijk is dat er sprake is van eenrichtingsverkeer. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt eerst de verkeerssituatie verduidelijkt.
Op enkele eenrichtingswegen geldt een ontheffingsregeling. Dan mogen bewoners en/of ondernemers met een ontheffing tegen de rijrichting in rijden. In dit geval staat altijd onder het verkeersbord de aanduiding “uitgezonderd ontheffinghouders”.