Wij hebben de veel gestelde verkeersvragen over parkeren verzameld en op een rij gezet. Door op de vraag te klikken, opent u het antwoord.

Wat is het verschil tussen ‘laden en lossen’ en parkeren?

Onder 'laden en lossen' verstaan we de tijd die nodig is om de goederen (spullen) in of uit te laden. Het in- en uit laten stappen van personen valt hier niet onder. Het opladen van elektrische auto’s valt hier ook niet onder.

Parkeren is wanneer een voertuig langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen. Het wachten op een passagier die bijvoorbeeld een snelle boodschap doet valt ook onder parkeren, ongeacht of de bestuurder aanwezig wel of niet aanwezig is in het voertuig.

Er staat een auto voor mijn uitrit

Parkeren voor een in- of uitrit is niet toegestaan. Wanneer iemand voor een inrit of een uitrit parkeert kunnen weggebruikers de inrit of uitrit niet in- of uitrijden en is er sprake van hinder. Dit soort parkeergedrag valt onder ‘hinderlijk parkeren’. Hierop is handhaving mogelijk. Van weggebruikers verwachten we dat hij/zij weet dat je op een stoep of voor een uitrit niet mag parkeren. Hiervoor zijn dus geen extra maatregelen, zoals gele strepen, extra borden, paaltjes of witte kruizen nodig.

De gemeentelijke handhavers en de politie kan hiertegen optreden. Neem contact op met de politie via 0900 88 44 of doe een Melding overlast(externe link) of bel team Handhaving via (0180) 451 234.

Kunnen er bij mij in de straat gele strepen worden aangebracht?

Er wordt bijvoorbeeld op de stoep geparkeerd. Dit soort parkeergedrag valt onder ‘hinderlijk parkeren’. Hierop is handhaving mogelijk. Van weggebruikers verwachten we dat hij/zij weet dat je op een stoep of voor een uitrit niet mag parkeren. Hiervoor zijn dus geen extra maatregelen, zoals gele strepen, extra borden of witte kruizen nodig.

De gemeentelijke handhavers en de politie kan hiertegen optreden. Neem contact op met de politie via 0900 88 44 of doe een Melding overlast(externe link) of bel team Handhaving via (0180) 451 234.

Parkeren van caravans, aanhangwagens en bedrijfsauto’s

U mag een bedrijfsauto niet altijd in een wijk parkeren. Bedrijfsauto's zijn niet altijd herkenbaar en dus niet als zodanig in de wet opgenomen. Daarom zijn de afmetingen van voertuigen van belang.  Afmetingen van voertuigen zijn veel beter te controleren en dus kunnen op basis hiervan regels gemaakt worden. Ze staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV vermeldt dat het parkeren van een voertuig langer dan 6 meter òf hoger dan 2,40 meter binnen de bebouwde kom verboden is tussen 18.00 en 08.00 uur, behalve op een daarvoor aangewezen plaats.

Het plaatsen van aanhangers, caravans en andere voertuigen die niet voor het 'dagelijks' vervoer bestemd zijn, op de openbare weg is toegestaan als het niet langer voortduurt dan drie achtereenvolgende dagen op dezelfde plaats of met enige verandering van plaats. 

Kijk voor nadere informatie bij Caravan of aanhanger parkeren en bij Parkeren grote voertuigen.

Kunnen er meer parkeerplaatsen worden aangelegd?

Parkeren is niet alleen in grote delen van de gemeente een probleem, maar ook in vele andere gemeenten speelt deze problematiek. De oorzaak van de parkeerproblematiek is veelzijdig. De belangrijkste oorzaak is het nog steeds toenemende autobezit in Nederland. Er komen steeds meer auto’s bij. Vroeger had een gezin niet altijd een auto, laat staan twee of drie. Tegenwoordig zijn bij sommige gezinnen al meer dan drie auto’s te vinden. De wijken zijn daarop uiteraard niet ingericht.

De vraag of er meer parkeerplaatsen bij kunnen komen is ten eerste afhankelijk van de ernst van de problematiek en ten tweede van de mogelijkheden en wenselijkheid om meer parkeerplaatsen te realiseren. Of het mogelijk en wenselijk is parkeerplaatsen aan te leggen is vervolgens afhankelijk van de inrichting van de wijk. Extra parkeerplaatsen gaan bijna altijd ten koste van groen of van speelplekken en dat is niet altijd even wenselijk voor de leefbaarheid van de wijk.

De gemeente probeert zo veel mogelijk werk met werk te maken. Dat betekent dat zodra er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de weg of het riool, de inrichting van de weg tegen het licht wordt gehouden. Als het wenselijk en mogelijk is worden er aanpassingen in het wegontwerp gedaan om eventueel meer parkeerruimte te kunnen creëren.

Kan de groenstrook worden vervangen door meer parkeerplaatsen?

In delen van de gemeente is de parkeerdruk hoog. In het verleden werd er gerekend op een lager autobezit dan nu het geval is.

Extra parkeervakken aanleggen zou alleen in de groenstroken kunnen. Wanneer we echter de groenstroken zouden opofferen aan parkeren zou dat de buurt bepaald niet mooier maken. Daarnaast daalt de waarde van woningen als er groen verdwijnt. Verder zijn de niet-betegelde en niet-bebouwde vlakken belangrijk voor het microklimaat en voor de CO2-opname, in deze tijd zeer belangrijk. Tenslotte zijn de piekbuien, de extreme regenbuien van de laatste jaren, een zware belasting op het rioolsysteem. Hoe meer groene oppervlak, hoe beter deze buien kunnen worden opgevangen. Vandaar dat de lijn van de gemeente is: geen groen opofferen voor parkeren.

Wat zijn de regels op een terrein met een P-bord?

Een terrein waar het vierkante blauwe P-bord staat mag alleen in de vakken worden geparkeerd. Parkeren buiten de vakken is niet toegestaan.

De gemeentelijke handhavers en de politie kan hiertegen optreden. Neem contact op met de politie via 0900 88 44 of doe een Melding overlast(externe link) of bel team Handhaving via (0180) 451 234.