Wij hebben de veel gestelde vragen over zichtbelemmering verzameld en op een rij gezet. Door op de vraag te klikken, opent u het antwoord.

Kan er een spiegel worden geplaatst om het zicht te verbeteren?

De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van verkeersspiegels. Een spiegel is in de meeste gevallen geen oplossing voor het (zicht)probleem. Het vereist een bijzondere vaardigheid 'op zo'n spiegel te rijden'. Een vaardigheid die de doorsnee weggebruiker niet bezit.

Over het algemeen zorgen verkeersspiegels voor een vertekend beeld van de verkeerssituatie. Weggebruikers weten niet goed wat ze moeten zien in een spiegel en zijn daardoor juist afgeleid van het verkeer. Dit geldt in sterkere mate voor weggebruikers die ter plaatse niet goed bekend zijn. Daarnaast zijn fietsers en voetgangers nauwelijks zichtbaar in een spiegel, aangezien ze, door de vertekening, heel klein worden. Dit is nadelig voor de verkeersveiligheid. Het is daarbij ook nog moeilijk om de snelheid van een naderend voertuig via de spiegel in te schatten.

Het is daarom meestal beter om juist geen spiegel te plaatsen, zodat automobilisten zelf met gepaste snelheid een kruising naderen en goed uitkijken naar het kruisende verkeer.

Alleen in extreme situaties waar het zicht volledig ontbreekt voegen spiegels iets toe aan de verkeersveiligheid. Deze situatie komt nauwelijks voor in de gemeente. Er is daarom meestal onvoldoende aanleiding om een spiegel te plaatsen.

Het zicht wordt belemmerd door struiken of een muur. Wat nu?

Soms is er sprake van zichtbelemmerende begroeiing. Over het algemeen is in een 30 km/h zone slechts sprake van zichtbelemmering als de begroeiing dicht bij de rand van de rijbaan komt en zo hoog is dat het verkeer (vanuit een voertuig) er niet overheen kan kijken. Staat de begroeiing op ruime afstand van de rijbaan, dan is er over het algemeen voldoende mogelijkheid, eventueel met aangepaste snelheid, tot aan het kruispunt op te rijden en zo zicht te krijgen op het kruisende verkeer.

Bij hogere snelheden (bijvoorbeeld 50 km/h), kan al eerder sprake zijn van zichtbelemmering. Of er sprake is van zichtbelemmerende begroeiing wordt door de verkeerskundige van de gemeente beoordeeld. Indien er sprake is van zichtbelemmerende begroeiing, is de eigenaar van de beplanting verplicht deze te snoeien of eventueel te verwijderen.

Indien een muur van bijvoorbeeld een schuur zorgt voor zichtbelemmering, dan dient het verkeer zich in haar gedrag aan te passen aan deze situatie. De gemeente neemt in dergelijke gevallen doorgaans geen maatregelen.