Vergaderstukken

De vergaderstukken worden ongeveer 2 weken voor de commissievergadering in het raadsinformatiesysteem geplaatst. In de kalender kunt u de vergadering aanklikken en vervolgens de vergaderstukken downloaden. Voor gebruikers van een tablet is er een speciale app: GO. vergaderen (de app is alleen beschikbaar voor Apple).

Bekijk de vergaderstukken

Melding nieuwe vergaderstukken

U kunt per e-mail een melding ontvangen als er nieuwe vergaderstukken op de website staan. Meldt u hiervoor aan bij Maarten Slingerland.

Vergaderschema

De gemeenteraad stelt elk jaar een vergaderschema vast. Wilt u weten wanneer de raad en de commissies vergaderen?

Bekijk de kalender in het raadsinformatiesysteem

Download het vergaderschema 2019 of vergaderschema 2020.

Archief vergaderstukken

Vanaf mei 2018 maakt de gemeenteraad gebruik van een nieuw raadsinformatiesysteem. De vergaderstukken van de periode 2006-2018 worden overgezet naar het nieuwe systeem. Deze stukken zijn tot die tijd nog te vinden via het oude raadsinformatiesysteem.

Raad in beeld (videoverslagen van de raadsvergaderingen)

Kunt u niet aanwezig zijn bij de raadsvergadering, dan kunt de vergaderingen van de

gemeenteraad live in beeld en geluid volgen.

Ook achteraf kunt u de vergaderingen bekijken en beluisteren. 3 werkdagen na de vergadering kunt u de uitzending van de commissie- of raadsvergadering op sprekersniveau doorzoeken. Een uitgeschreven tekst van de raadsvergadering wordt binnen 14 dagen toegevoegd, zodat u nog gerichter kunt zoeken en de vergadering kunt nalezen.

Audioverslagen van de commissie (live en achteraf)

De commissievergaderingen worden alleen uitgezonden in geluid. Ook de commissievergaderingen zijn na 3 dagen doorzoekbaar op spreker. Van de commissie wordt alleen een besluitenlijst gemaakt, geen uitgeschreven tekst.

Besluitenlijsten en notulen van de raad

De besluitenlijsten en de uitgewerkte woordelijke verslagen worden niet alleen toegevoegd aan de uitzendingen, maar zijn ook overzichtelijk bij elkaar verzameld in het raadsinformatiesysteem.