Wilt u een woning of gebouw tijdelijk verhuren, omdat het pand een tijdje leeg staat? Vraag dan een vergunning bij ons aan. Bijvoorbeeld omdat u het gebouw gaat slopen of het is een woning die u wilt verkopen.

De vergunning is tijdelijk. Vraag zelf een verlenging aan als de termijn afloopt.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • Het is een woning of huurwoning.
 • Het gebouw is bedoeld voor iets anders, zoals een hotel, verpleeghuis, kantoor of school.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor alle mogelijkheden en voorwaarden.

Aanpak

Wilt u een pand tijdelijk verhuren omdat het leegstaat? Vraag een vergunning bij ons aan. Dit gaat zo:
Hou de volgende gegevens bij de hand:

 • uw naam, adres en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • naam en andere informatie over de huurder
 • uw koopcontract of een bewijs dat u eigenaar bent
 • een bewijs dat de woning of het gebouw te koop staat
 • informatie over het gebouw of de woning waarin u ruimte wilt verhuren
 • omschrijving van de ruimte die u wilt verhuren
 • andere vergunningen, zoals een omgevingsvergunning of splitsingsvergunning.

Gebruik het formulier Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Voor verlenging gebruikt u het formulier Aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur

Kosten

 • Vergunning: € 136,60
 • Verlenging vergunning: € 65,70

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Dit moeten wij u laten weten.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.