De gemeente vindt doorstroming op de woningmarkt belangrijk en wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast moedigen we investeringen in duurzaamheid aan.