Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Voorbereiding en Beheer en hun taken.

Beheer

Team Beheer maakt de planning voor het onderhoud aan de openbare buitenruimte. Denk aan parken en pleinen. Het team maakt deze planning vanuit inspectie en onderzoek.

Team Beheer kijkt samen met team Beleid, Inrichting en Beheer naar wat er beter kan in de openbare buitenruimte. Daarover geven ze advies aan het gemeentebestuur. Daarbij betrekken ze inwoners, architecten en stedenbouw- en verkeerskundigen.

Verder heeft team Beheer veel contact met cluster Uitvoering. Samen maken ze plannen voor het dagelijks onderhoud. Ook overlegt het team vaak met team Wijkbeheer. Samen met het cluster Ontwikkeling, Leefomgeving en Regio zorgt team Beheer voor een leefomgeving die lang mee kan gaan.

Beleid, inrichting en beheer

Dit team maakt of wijzigt plannen voor inrichting en beheer van de openbare ruimte en de begraafplaatsen en adviseert het gemeentebestuur hierover. 

Ondersteuning en Advies

Dit team helpt en adviseert team Beheer en team Uitvoering bij de bedrijfsvoering. De taakgebieden zijn: 
•    planning en control cyclus
•    budgetbeheer
•    inkoop -en contractbeheer
•    management en administratieve ondersteuning
•    opleidingen
•    communicatie
•    schadeverhaal
•    GreenValley (regie op WOB en klachten)
•    regie op raads- en collegevragen
•    wagenpark- en werfbeheer
•    piketdiensten
•    bedrijfsvoeringsvraagstukken

Projecten buitenruimte

Team Projecten buitenruimte adviseert bij verschillende opdrachten die te maken hebben met bouwen voor inwoners en bedrijven. Soms voert het team de opdracht ook zelf uit. Bijvoorbeeld: 

  • het herinrichten van een sportpark
  • zorgen dat mensen kunnen er woningen en winkels gebouwd kunnen worden wonen en werken in woon-/winkelgebieden en bedrijventerreinen
  • begeleiden van een project waarbij meerdere gemeenten partijen samenwerken, zoals Nieuw Reijerwaard (Dutch Fresh Port)

Werkvoorbereiding, Kabels en Leidingen

Dit team bereidt projecten voor op technisch gebied. Kloppen de gegevens, weet het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert waar de kabels liggen? Houdt iedereen zich aan de afspraken? Het team zorgt voor de afspraken met alle betrokken partijen.