Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

Hoe werkt het?

Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen, zoals de voetbalvereniging. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld ook zijn: de voorleesmoeder op een basisschool, de collectant voor een ‘goede doelen stichting’, een vrijwilliger die koffie schenkt in een bejaardentehuis of een mantelzorger. Hoewel hun inzet van groot belang is voor de samenleving, zijn vrijwilligers lang niet altijd (voldoende) verzekerd.

De gemeente heeft met de Vrijwilligerspolis haar vrijwilligers collectief verzekert zodat de risico’s die samengaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afgedekt. Hierdoor zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk. Kijk voor meer informatie op de website van Centraal Beheer(externe link).

Elke vrijwilliger is verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet, bent u verzekerd.
Als u vrijwilliger bent bij de brandweer of politie, bent u niet verzekerd via deze verzekering.

Heeft u schade door iets wat de gemeente heeft gedaan? U kunt ons dan aansprakelijk stellen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Joost Lodewijk of Rita Vliegenthart via (0180) 451 234.

Extra informatie

Definitie vrijwilliger

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald, of er staat een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de vrijwilligersverzekering. Ze zijn toch meeverzekerd op dezelfde rubrieken als de vrijwilligers vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.

Verzekeringsgebied

Verzekeringsgebied is Nederland. Incidentele grensoverschrijdende activiteiten voor vrijwilligers vallen binnen het verzekeringsgebied (exclusief Rampenbestrijding). Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd.

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. Heeft de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie waarvoor de vrijwilligersactiviteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering? Dan is de vrijwilliger via de ‘werkgemeente’ of de vrijwilligersorganisatie verzekerd.

Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, zijn ook verzekerd!