De Nederlandse overheid heeft besloten om vanaf 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Waarom? Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het milieu. Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, is wereldwijd afgesproken minder broeikasgassen uit te stoten. Door te stoppen met het gebruik van aardgas, werken we aan een duurzame gemeente waarin we elektrisch koken en ons huis verwarmen met duurzame warmtebronnen. Ridderkerk wil in 2050 100% CO2neutraal zijn. Uiterlijk in 2030 wil Ridderkerk al 49% CO2 minder uitstoten dan in 1990.