De Nederlandse overheid heeft besloten om vanaf 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Waarom? Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het milieu. Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, is wereldwijd afgesproken minder broeikasgassen uit te stoten. Door te stoppen met het gebruik van aardgas, werken we aan een duurzame gemeente waarin we elektrisch koken en ons huis verwarmen met duurzame warmtebronnen.

Ridderkerk willen in 2050 100% CO2neutraal zijn. Uiterlijk in 2030 wil Ridderkerk al 49% CO₂ minder uitstoten dan in 1990.

Wat zijn de voordelen?

In 2050 komt alle energie van duurzame bronnen: zon, wind en (rest)warmte . Onze energievoorziening is dan betrouwbaar, betaalbaar, veilig en schoon.
Er zijn steeds meer problemen bij het winnen van aardgas. Denk aan de aardbevingen in bijvoorbeeld Groningen. Ook raakt het aardgas een keer op en zijn we voor de import ervan afhankelijk van andere landen. Door nu al van aardgas af te stappen voorkomen we een tekort, hoeven we geen gas meer te boren en worden we minder afhankelijk van andere landen. En ongelukken veroorzaakt door gas, zijn verleden tijd.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Voor advies over de mogelijkheden per woning kunnen bewoners terecht bij het energieloket  WoonWijzerWinkel.
Per wijk wordt gekeken naar de meest geschikte opties voor het vervangen van aardgas door duurzamere energiebronnen. De meest kansrijke oplossingen zijn op dit moment woningen verwarmen met elektriciteit en het aanleggen van warmtenetten (stadsverwarming). Ook kan groen gas (biogas) of waterstof gebruikt worden, maar deze bronnen zijn nog niet beschikbaar voor grootschalige oplossingen.

Het beste alternatief voor koken op gas is koken op inductiekookplaten, dat is energiezuiniger en veiliger.  

Wie zijn er allemaal bij betrokken?

Een groot deel van de woningen Ridderkerk zijn eigendom van woningcorporaties. De gemeente werkt daarom samen met de corporaties Wooncompas, Mooiland, Woningbouwvereniging Slikkerveer en Vestia. En met de Duurzaamheidskring Ridderkerk, Energieke Regio en WoonWijzerWinkel, VVE’s en netbeheerder Stedin.

Wat doet de gemeente voor een duurzaam Ridderkerk?

Om van Ridderkerk een duurzame gemeente te maken, werken we bewust aan energiebesparing, duurzame energie voorziening (gebruikmaken van schone energie en (rest)warmte). Dat doen we ook door te investeren in duurzame mobiliteit (faciliteren van elektrische laadpalen) en zelf het goede voorbeeld te geven door als overheid te verduurzamen in ons vastgoed (zonnepanelen op daken) en in ons materieel  (elektrische dienstauto’s, LED-straatverlichting). En in nieuwe wijken worden goed geïsoleerde woningen gebouwd en geen gasleidingen meer aangelegd.