Concrete projecten die nu of binnenkort spelen in het centrum:
-    Lichtkunstwerk Koningsplein
-    Vervangen riool en opnieuw bestraten Lohmanstraat e.o.
-    Vervangen riool en opnieuw bestraten Klaas Katerstraat e.o.  

De belangrijkste algemene basis voor de plannen wordt gevormd door de Omgevingsvisie Ridderkerk en het Wijk Ontwikkelings Programma Centrum (WOP) 2014-2024. Hierin staan de kernwaarden en uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum. Ook deze zijn gezamenlijk tot stand gekomen. Ook het Mobiliteitsplan, waarover de gemeenteraad op 2 juli een besluit genomen heeft, speelt een grote rol in het ontwikkelperspectief.