Wij werken regelmatig aan betere bereikbaarheid, veilige verkeersroutes en een goed doorstromend verkeer. Dat levert soms verkeershinder op, maar door goede communicatie en slimme planningen willen wij dat tot een minimum beperken. Op deze pagina vindt u bijvoorbeeld informatie over actuele wegwerkzaamheden, omleidingen en waar u terecht kunt met vragen.

Een overzicht van alle lopende vergunningen en graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen kunt u vinden op de MOOR-kaart.

 • Snelfietsroute F15 IJsselmonde

  Wij willen graag dat iedereen snel, veilig en makkelijk van A naar B kan fietsen. Dat doen we door bestaande fietspaden goed te onderhouden, waar nodig te verbeteren en door nieuwe fietspaden aan te leggen. Door betere fietsverbindingen pakken mensen sneller de fiets dan de auto. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid en het milieu, maar ook voor de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland.

 • Nieuwbouw Kuypershof fase 2

  De gemeente is bezig met het aanbrengen van de definitieve bestrating. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2018 klaar.

 • Voorbereiding Het Zand fase 5

  Aannemingsbedrijf P. de Visser uit Werkendam is bezig met bouwrijp maken van het Zand fase 5 ten behoeve van de toekomstige woningbouw.

 • Aanleg bouwstraat Florijnstraat Cornelisland

  Aannemingsbedrijf Van Kessel uit Dordrecht is bezig met de aanleg van de tweede fase Florijnstraat en de Euroweg.

 • Herstructurering Woongebied Woonvisie Rijsoord

  Woonvisie herontwikkelt woningen aan de Pruimendijk, Gerard Alewijnszstraat en Ds. Sleeswijk Visserstraat.

 • Werkzaamheden in en rond Nieuw Reijerwaard

  De werkzaamheden in Nieuw Reijerwaard zijn in volle gang. Momenteel is er vooral veel (zichtbaar) werk aan de onderdoorgang onder de Rijksstraatweg, maar ook op andere plekken in het gebied gebeurt een hoop. Alle informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op de website van Nieuw Reijerwaard.