De Paul Krugerstraat tussen het Cronjéplein en de Benedenrijweg wordt begin 2019 aangepakt.

Binnenkort worden er riool- en bestratingswerkzaamheden uitgevoerd in de Paul Krugerstraat en het Cronjéplein. Voor de uitvoering hiervan heeft gemeente Ridderkerk Verheij Infra B.V. uit Sliedrecht geselecteerd. Verheij Infra B.V. start al op korte termijn met de uitvoering.

Wegens de leeftijd en het slijtageniveau van de huidige bestrating worden alle bestratingsmaterialen vervangen voor nieuw. Er wordt aandacht besteed aan verkeer remmende maatregelen en onder de rijbaan wordt een fundering aangebracht om spoorvorming te voorkomen. Gezien de regelmatig terugkomende wateroverlast, wordt een tweede riool aangebracht waarop de straatkolken worden aangesloten. Met het nieuwe regenwaterriool worden gelijk pvc buizen naar elk perceel aangelegd, zodat in de toekomst de dakvlakken van de woningen kunnen worden afgekoppeld naar het regenwaterriool. Het nieuwe riool wordt aangebracht vanaf de Benedenrijweg tot aan de singel bij de Boezemkade.

Inrichting straat

Alle bestaande materialen worden vervangen. De inrichting krijgt de kenmerkende kleuren van de gemeente: grijze trottoirtegels en rood / bruin genuanceerde betonstraatstenen voor de rijbaan. Elke woning met parkeren op eigen terrein krijgt inritblokken. Over de breedte van de inrit zijn de trottoirtegels ook dikker, zodat deze niet breken door het gewicht van auto’s. Onder de rijbaan wordt een fundering aangebracht, waardoor trillingen en verzakkingen grotendeels worden weggenomen. In de straat wordt een extra drempel aangebracht ter hoogte van het Cronjéplein. Daarnaast wordt middels extra bebording aangegeven dat het een 30km/h zone betreft.

Start werkzaamheden

De aannemer start op maandag 11 maart 2019 met de uitvoering en begint bij het Cronjéplein. De Paul Krugerstraat wordt in fases vanaf het Cronjéplein richting de Benedenrijweg aangepakt. Het werk is (afhankelijk van het weer) in mei 2019 gereed.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Martin van Ofwegen, telefoon (0180) 451 234 / e-mail m.v.ofwegen@bar-organisatie.nl.

Is deze pagina naar wens?