Iedere wijk in Ridderkerk heeft een wijkideeteam dat bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. De gemeente Ridderkerk stelt voor elke wijk een budget beschikbaar voor het wijkideeteam. Iedereen uit de wijk kan een idee inbrengen bij het wijkideeteam voor die wijk.

Neem voor meer informatie over wijkideeteam Oost contact op via e-mailadres witridderkerkoost@gmail.com.