In een Wijkontwikkelingsprogramma (WOP) staat beschreven hoe een wijk eruit ziet en waar aan gewerkt moet worden. Het gaat om de sociale omgeving zoals maatschappelijke voorzieningen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Maar ook om de fysieke ruimte, zoals straten, groen, water, huizen en andere gebouwen. Het WOP gaat dus over alles wat belangrijk is voor een wijk. U kunt het WOP onderaan deze pagina downloaden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het WOP kunt u contact opnemen met de wijkregisseur via telefoonnummer (0180) 698 296.