In een wijkprogramma staat beschreven hoe een wijk eruit ziet en waar aan gewerkt moet worden. Het gaat om de sociale omgeving zoals maatschappelijke voorzieningen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Maar ook om de fysieke ruimte, zoals straten, groen, water, huizen en andere gebouwen. Het wijkprogramma gaat dus over alles wat belangrijk is voor een wijk. U kunt het wijkprogramma onderaan deze pagina downloaden.

Bewoners van de wijk, ondernemers en maatschappelijke instellingen die in de wijk actief zijn, worden betrokken bij het opstellen van het wijkprogramma. In het participatieboekje wordt een beeld gegeven van de inbreng die betrokken bewoners en diverse partners hebben gegeven. U kunt het participatieboekje opvragen bij Carola Dalessi via telefoon (0180) 698 474 of per e-mail c.dalessi@bar-organisatie.nl.

Meer informatie

Voor vragen over het wijkprogramma kunt u contact opnemen met de wijkregisseur Shanna van Holstein, telefoon (0180) 451 645 / e-mail s.v.holstein@ridderkerk.nl.