In Ridderkerk zijn 3 wijkteams actief. Als u informatie, advies en/of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan een wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld.

De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen kijkt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. U kijkt eerst wat u zelf kunt doen en wat u samen met familie, buren en vrienden kunt oplossen. Vervolgens kijkt u welke ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, helpen wij u hiermee. Wij kennen de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de hulp van het wijkteam zijn geen kosten verbonden.

Inloopspreekuren

Vanaf maandag 12 juli 2021 kan het inloopspreekuur weer bezocht worden.

Dagelijks inloopspreekuur wijkteam Ridderkerk

Inloopspreekuur: op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Plein (derde etage), Willem Dreesstraat 5 (vlakbij het Koningsplein)

 

Extra inloopspreekuur

Op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur is er een extra spreekuur in de Kledingbank / FoodCompany (dr. Colijnstraat 6).

Contactgegevens

Als u het (aan)meldformulier invult neemt het Wijkteam contact met u op. Ook kunt u een e-mail sturen naar wijkteam@ridderkerk.nl. Bellen kan ook, via (0180) 451 234. U kunt vragen naar het secretariaat van de wijkteams.

Bevindt u zich in een crisissituatie en heeft u direct hulp nodig?

Belt u dan uw huisarts of de huisartsenpost: 010 290 98 88. Denkt u dat de veiligheid van u, kinderen of andere personen in gevaar is, bel dan 112.

Ook kunt u contact opnemen met de algemene crisisdienst wanneer kinderen betrokken zijn:
Crisis Interventie Team (CIT) van JBRR: 010 233 00 00

Zijn alleen volwassenen betrokken:
Centrum voor dienstverlening (CVD): 010 44 010 10 of buiten kantoortijden: 088 357 10 10

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling:
Veilig Thuis: 0800 20 00
Email: info@veiligthuisrr.nl

Privacy

Als u gebruik maakt van voorzieningen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet, dan slaan wij uw persoonsgegevens op. In het privacyreglement staat hoe wij met deze gegevens omgaan.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?