Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) zullen de komende jaren meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen.

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 • wet- en regelgeving
 • organisatiegegevens
 • raadsstukken
 • bestuursstukken
 • stukken van adviescolleges
 • convenanten
 • jaarplannen en -verslagen
 • Wob / Woo-verzoeken
 • onderzoeken
 • beschikkingen
 • klachten

De gemeente Ridderkerk maakt nu al veel openbaar, zoals wet- en regelgeving, raadsstukken en collegebesluiten en organisatiegegevens bij. In de komende jaren volgen de overige categorieën. Dat doen we in verschillende fases. Daarbij houden we ons aan de landelijke lijn.

Informatiecontactpersoon

Kunt u een document uit één van de informatiecategorieën van de Woo niet vinden? Neem vanaf 1 mei contact op met de informatiecontactpersoon. Dat kan via info@ridderkerk.nl of telefonisch via (0180) 451 234.

Woo-verzoek indienen

Wilt u documenten van de gemeente Ridderkerk en/of de BAR-organisatie hebben, bijvoorbeeld over ons beleid en/of besluiten? Dien dan via het online formulier of per post een Woo-verzoek in (Wet open overheid). De overheidsinformatie die u opvraagt wordt dan voor iedereen openbaar.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De informatie is bij ons aanwezig.
 • De informatie is ergens op vastgelegd, bijvoorbeeld in een document. Dat kan op papier of digitaal zijn.
 • Het gaat over ons beleid.
 • U hoeft niet van tevoren te vertellen waarom u de informatie opvraagt.
 • Sommige informatie mogen we niet geven. Bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of informatie waarvan openbaarmaking schadelijk is voor onze financiën. Soms geven we de informatie dan helemaal niet. Of u krijgt een gedeelte.

Hoe kan ik mijn verzoek indienen?

 • Dien het verzoek in bij ons.
 • Dit kan bij ons via het online formulier of schriftelijk per post (Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk). Doe dit niet via de mail of een ander dan het aangegeven elektronisch kanaal.
 • Dient u een Woo-verzoek in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan een machtiging toe.
 • Bij het online formulier logt u in met DigiD of met eHerkenning.

DigiD linkWoo-verzoek indienen

eHerkenning linkWoo-verzoek indienen

Wij kunnen de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kunnen we u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze termijn verlengen met 2 weken.

Wijzen we uw verzoek af? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.