De zorg voor jeugd met een beperking is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze groep is divers en bestaat uit verschillende beperkingen:

  • (Licht) verstandelijk gehandicapt;
  • Zintuigelijke beperking (incl. een taalontwikkelingsstoornis);
  • Lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel);
  • Somatische aandoening (zoals een chronische ziekte);
  • Psychiatrische aandoening (waaronder autisme).

Omdat deze groep zo divers is, is de zorg en ondersteuning ook erg verschillend. De hulp bestaat uit (soms een combinatie van) ondersteuning, begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf (logeren) en behandeling. Het vervoer dat samenhangt met begeleiding en behandeling van jeugd met een beperking wordt ook door de gemeente verzorgd.

Wet Langdurige Zorg

De groep die ‘levensbreed’ en ‘levenslang’ zorg nodig heeft, valt onder de Wet Langdurige Zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. U kunt hierbij denken aan chronisch zieken of mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening.

Kijk voor meer informatie over de Wet Langdurige Zorg op de website van Zorgwijzer.

Contact

Voor vragen over zorg voor jeugd met een beperking, kunt u terecht bij het wijkteam.

Is deze pagina naar wens?