Bijeenkomst over verbeteren kwaliteit centrum

28 september 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
We willen de verkeersveiligheid verbeteren en zorgen dat oversteken makkelijker wordt.

Dinsdag 10 oktober houden we om 19.00 uur een bijeenkomst over het verbeteren van de kwaliteit van het centrum.

In de Hofzaal in het gemeentehuis (Koningsplein) presenteren we het ‘ruimtelijke kwaliteitskader’ voor het centrum. Ook laten we twee varianten zien voor de inrichting van het verkeer op de centrumring.
Na de presentaties bekijken we vanuit verschillende invalshoeken met u de voor- en nadelen per variant. Zo willen we weer een stap maken richting verdere verbetering van de kwaliteit van het verkeer, wonen, de economie en het klimaat in het centrum.

Na de avond adviseert het onderzoeksbureau het college van B en W over de meest wenselijke verkeersvariant. Uiteindelijk zal de gemeenteraad begin 2024 een besluit nemen over het voorstel.

Achtergrond

Door de structuur van het verkeer op de centrumring aan te passen, willen we de verkeersveiligheid verbeteren en zorgen dat voetgangers makkelijker kunnen oversteken. Ook willen we een fijnere openbare ruimte met meer plaats voor groen.

Na een eerder onderzoek was er een voorkeursscenario met eenrichtingverkeer op het oostelijke deel van de centrumring. Omdat hier niet voldoende draagvlak voor was onder de belanghebbenden, onderzoeken we nu op hun verzoek zowel eenrichtings- als tweerichtingsverkeer.
Het verbeteren van deze verkeersstromen zijn een uitwerking van verschillende plannen: de Omgevingsvisie, het Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan Ridderkerk.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij Joé Bos via j.bos@ridderkerk.nl.