Opvang asielzoekers en vluchtelingen

Net als elke gemeente heeft Ridderkerk te maken met opvang van vluchtelingen. Op deze pagina vindt u uitleg en nodige informatie rondom dit thema.

Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Door de oorlog in Oekraïne zijn er veel Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Maar er zijn ook nog een hoop andere mensen die vluchten uit hun land omdat ze daar niet meer veilig zijn. We noemen hen asielzoekers. Dat is iemand die hier een asielaanvraag indient om bescherming te krijgen. Als blijkt dat de asielzoeker daadwerkelijk in gevaar is, bieden we hen bescherming.

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, wordt hij een statushouder. Statushouders hebben recht op een woning in een gemeente. Door een tekort aan woningen in Nederland, moeten statushouders lang in asielzoekerscentra (azc’s) blijven. Elke gemeente krijgt van de Rijksoverheid daarom de opdracht om ruimte te bieden aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. In Ridderkerk doen we dat dus ook op verschillende manieren.

Opvang asielzoekers

In de haven van Ridderkerk ligt asielschip Calypso.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Ridderkerk komt op allerlei manieren in actie voor vluchtelingen uit Oekraïne.