Opvang asielzoekers

De landelijke behoefte aan noodopvang van asielzoekers blijft onverminderd hoog. De asielzoekerscentra zitten overvol en dat levert schrijnende situaties op. Ridderkerk heeft daarom op basis van eerdere ervaringen besloten om de haven aan te wijzen als locatie voor een asielschip.

Asielschip Calypso

De landelijke behoefte aan noodopvang van asielzoekers blijft onverminderd hoog. De asielzoekerscentra zitten overvol en dat levert schrijnende situaties op. Ridderkerk biedt daarom al langere tijd de haven aan als locatie voor een asielschip. Sinds juli 2022 worden rond de 90 asielzoekers opgevangen op De Calypso. De gemeente Ridderkerk heeft in december 2023 de haven tot juli 2026 aangeboden als mogelijke opvanglocatie. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan tot die tijd op een schip asielzoekers opvangen.

Wethouder Kees van der Duijn Schouten: “We verwachten dat de vraag naar extra opvangplekken de komende jaren niet zal verminderen en zien op dit moment geen andere plek in Ridderkerk waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Daarnaast verloopt de opvang van asielzoekers op het asielschip rustig. Daarom heeft de gemeente het COA het aanbod gedaan de haven tot juli 2026 beschikbaar te stellen als locatie om een asielschip aan te leggen.”

De gemeente Ridderkerk is in gesprek met het COA over de invulling van het aanbod. Het is aan het COA of ze de gehele aangeboden 2,5 jaar gebruik zullen maken van de opvanglocatie.

Meer informatie?

De beheerscommissie waarin de belanghebbenden uit de directe omgeving samenkomen met de gemeente en de politie blijft actief, zodat bij eventuele signalen direct gehandeld kan worden. Net als het speciale e-mailadres vluchtelingenopvang@ridderkerk.nl. Daar kunnen inwoners hun vragen of opmerkingen aan de gemeente kwijt.