Opvang asielzoekers

De landelijke behoefte aan noodopvang van asielzoekers blijft onverminderd hoog. De asielzoekerscentra zitten overvol en dat levert schrijnende situaties op. Ridderkerk heeft daarom op basis van eerdere ervaringen besloten om de haven aan te wijzen als locatie voor een asielschip.

Asielschip Calypso

Het schip, de Calypso, is in juli 2022 aangemeerd aan de passantensteiger voor de binnenvaart in de haven van Ridderkerk. De opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bleek in juni 2023 nog niet toereikend. Dit komt door een combinatie van hogere instroom, langere behandeltijden van aanvragen en achterblijvende uitstroom van statushouders naar huisvesting in Nederland. Het college heeft daarom op 6 juni 2023 besloten om op verzoek van het COA de opvang van asielzoekers op het passagiersschip de Calypso te verlengen tot 1 januari 2024.

Aan boord van het asielschip verblijven rond de 90 asielzoekers. Op dit moment heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) nog de dagelijkse leiding op het schip. Na 1 juli ligt de eindverantwoordelijkheid van de crisisnoodopvang (CNO) bij het COA.

Burgemeester Marco Oosterwijk: “Vanwege het grote tekort aan opvangplekken heeft het COA wederom een verzoek voor verlenging bij ons neergelegd. Dat is een pittige opgave, maar we willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. In goed overleg met het COA en de Veiligheidsregio, blijft het schip daarom het komende half jaar liggen. We blijven ons inzetten om de positieve lijn van opvang voort te zetten, met hulp van inwoners en instanties uit Ridderkerk.”

Meer informatie?

De beheerscommissie waarin de belanghebbenden uit de directe omgeving samenkomen met de gemeente en de politie blijft actief, zodat bij eventuele signalen direct gehandeld kan worden. Net als het speciale e-mailadres vluchtelingenopvang@ridderkerk.nl. Daar kunnen inwoners hun vragen of opmerkingen aan de gemeente kwijt.