Opvang asielzoekers

De landelijke behoefte aan noodopvang van asielzoekers blijft onverminderd hoog. De asielzoekerscentra zitten overvol en dat levert schrijnende situaties op. Ridderkerk heeft daarom op basis van eerdere ervaringen besloten om de haven aan te wijzen als locatie voor een asielschip.

Asielship Calypso

Het schip, de Calypso, is in juli 2022 aangemeerd aan de passantensteiger voor de binnenvaart in de haven van Ridderkerk. In december 2022 werd bekend dat het verblijf van het asielschip werd verlengd tot juli 2023. Op het asielschip vangt het COA rond de 88 asielzoekers op. De dagelijkse leiding op het schip is in handen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Afspraak

Op dit moment wordt er gewerkt aan een landelijk transitieplan voor de crisisnoodopvang. Dat plan biedt de gemeente de ruimte om ook de komende maanden goed uitvoering te kunnen geven aan de opvang van asielzoekers op de Calypso.

Burgemeester Anny Attema: “Helaas moeten we constateren dat de behoefte aan noodopvang nog steeds heel groot is. We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen. Ik ben blij dat de opvang tot dusver voorspoedig is verlopen. We doen ons uiterste best om die lijn de komende tijd voort te zetten.”

Vragen?

Er is een beheerscommissie waarin de belanghebbenden uit de directe omgeving samenkomen met de gemeente en de politie, zodat bij eventuele signalen direct gehandeld kan worden. Het speciale e-mailadres vluchtelingenopvang@ridderkerk.nl is de komende periode actief. Daar kunnen inwoners hun vragen of opmerkingen aan de gemeente kwijt.