Ter inzage

Inzien verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen kunt u tot zes weken na de verzenddatum uitsluitend op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen.

Overheid.nl: berichten over uw buurt

Bent u benieuwd welke vergunningen de gemeente, de Provincie Zuid-Holland of de DCMR Milieudienst Rijnmond verleent of welke belangrijke meldingen zij doen? U vindt die informatie op www.overheid.nl. Kies woonplaats of postcode en welke berichten u wilt zien, bijvoorbeeld binnen 500 meter van uw huis.

Nog makkelijker is het om u aan te melden voor de gratis e-mailservice Berichten over uw buurt.

Inzien ontwerpbestemmingsplannen

Een ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken (online) ter inzage. In deze periode kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Kijk voor de exacte link in het bericht over het ter inzage liggende plan.

Zienswijze ruimtelijk plan indienen

U kunt tijdens deze 6 (inzage)weken ook reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet een zienswijze indienen. In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het ontwerpbestemmingsplan bent.

Een zienswijze indienen is een formele procedure. Heeft u een opmerking of vraag, neem eerst contact op met de gemeente. U kunt dit doen via dit formulier of door contact op te nemen met de contactpersoon die genoemd wordt in de publicatie.

U kunt op 3 manieren uw zienswijze indienen

Direct online

U heeft nodig:

Schriftelijk

U kunt schriftelijk uw zienswijze bij de gemeenteraad indienen. De brief bevat tenminste:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer en e-mailadres
  • de bekendmaking waarop u reageert
  • het nummer van het ruimtelijk plan (dit nummer begint met NL.IMRO.)
  • ons kenmerk/zaaknummer
  • uw reactie op het toekomstige besluit: wat wilt u de gemeente meegeven?
  • uw handtekening

Mondeling

Voor het mondeling geven van een zienswijze (reactie) maakt u een afspraak met de contactpersoon die genoemd wordt in de bekendmaking.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

  • U ontvangt eerst een ontvangstbevestiging met uitleg over de procedure.
  • We nemen ingediende zienswijzen mee in de belangenafweging voor het besluit. Dit betekent niet dat alle zienswijzen volledig worden overgenomen in het besluit.
  • U ontvangt per brief een reactie op uw zienswijze.

Stukken ter inzage