Participatiebeleid

De gemeente stelt nieuwe kaders op voor participatie in de vorm van een nota Betrokken Samenleving.

We vinden het belangrijk een zo breed mogelijk geluid uit de samenleving te horen. Iedere belanghebbende kan op een passende manier meedenken over onderwerpen die spelen in Ridderkerk. Het gaat over uiteenlopende onderwerpen die zich afspelen in de straat, in de buurt, in de wijk of in de gemeente.

Om participatie optimaal te laten verlopen moet duidelijk zijn wat van elkaar (gemeente en anderen) verwacht mag worden, wat het doel is van het participatietraject, wat de doelgroepen zijn, welke instrumenten worden ingezet, wat de spelregels zijn en hoe terugkoppeling plaatsvindt.

We hebben een nota Betrokken Samenleving opgesteld. Hierin staan de afspraken voor meedenken over het beleid en specifieke projecten in Ridderkerk. Centraal daarin staan 3 participatielijnen:

  • van inwoner naar de gemeente
  • van de gemeente naar de inwoner
  • van de initiatiefnemer naar de inwoner.

In de nota maken we helder wanneer en hoe de inwoners door de gemeente worden benaderd om te kunnen participeren. Daarnaast staat beschreven hoe zij zelf de gemeente kunnen betrekken bij initiatieven uit de wijk.