Visie en beleid

Op deze pagina kunt u de visies en beleidsstukken van de gemeente Ridderkerk vinden.

Klimaatvisie Ridderkerk

In de Klimaatvisie Ridderkerk leest u de route die de gemeente voor ogen heeft en waar zij met partners en inwoners op weg gaat naar een duurzaam 2050.

Woonvisie Ridderkerk

In de Woonvisie is het beleid van de gemeente op het gebied van wonen in de komende jaren beschreven.

Gebiedsvisie Rivieroevers

De rivieroevers zijn een belangrijk gebied voor de gemeente Ridderkerk. Er zijn bedrijven gevestigd en het biedt unieke mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid.

Omgevingsvisie

Met deze Omgevingsvisie is Ridderkerk klaar voor de toekomst!

Ontwikkelperspectief Ridderkerk 2035

Het ontwikkelperspectief Ridderkerk 2035 zal als een beleidskader functioneren voor nieuwe ideeën uit de markt en plannen van de gemeente in de openbare ruimte.

Sociaal beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor veel sociale taken. Het gaat om bijvoorbeeld welzijn, (jeugd)zorg, ondersteuning en begeleiding bij opgroeien, inkomen en gezondheid.

Gebiedsvisie Plein Oost en omgeving

Op donderdag 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk de gebiedsvisie voor Plein Oost en de omgeving ten oosten daarvan vastgesteld.

Groenvisie

Onze ambitie is om de groenste gemeente van het eiland IJsselmonde te worden.

Evenementenbeleid

In het evenementenbeleid staat beschreven op welke wijze de gemeente organisaties wil stimuleren en faciliteren bij het organiseren van evenementen.