Klimaatvisie Ridderkerk

In de Klimaatvisie Ridderkerk leest u de route die de gemeente voor ogen heeft en waar zij met partners en inwoners op weg gaat naar een duurzaam 2050; een samenleving die bijna CO2 neutraal is, klimaatbestendig en circulair.

Klimaatvisie in 8 thema’s

De Klimaatvisie gaat over 8 thema’s: energiebesparing, energie opwekking, energie opslag, aardgasvrij wonen, duurzame mobiliteit, een circulaire samenleving, klimaatadaptatie, milieu: bodem, ondergrond, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid.

Uitgangspunten hierbij zijn haalbaarheid en betaalbaarheid. Dit betekent dat de weg stap voor stap maar wel gestaag wordt bewandeld.

De Klimaatvisie Ridderkerk: de route naar een duurzaam 2050

Ridderkerk heeft een Klimaatvisie. Dat klinkt misschien als iets waar u niet zo veel mee te maken heeft. Niets is minder waar. U gaat er namelijk juist veel van merken de komende jaren.

Thema 1: Energiebesparing

In 2030 wil Ridderkerk 30 procent minder energie gebruiken dan dat we nu doen. Dit bereiken we het snelst door energie te besparen. Als we minder energie gebruiken, hoeven we het namelijk ook niet op te wekken.

Thema 2: Opwekken van duurzame energie

De gemeente wil elektriciteit voortaan duurzaam opwekken. Als samenleving kunnen wij meehelpen om duurzame energie op te wekken. In 2050 is de gemeente Ridderkerk bijna CO2 neutraal.

Thema 3: Opslag van duurzaam opgewekte energie

In de toekomst willen we opgewekte energie opnieuw gaan gebruiken. Gemeente Ridderkerk onderzoekt samen met anderen hoe we dit het beste kunnen doen.

Thema 4: Warmtetransitie, aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord staat dat 1,5 miljoen huizen in Nederland in 2030 van het aardgas af moeten zijn. In 2050 moeten vrijwel alle woningen aardgasvrij zijn. In Ridderkerk willen we dit ook voor elkaar krijgen.

Thema 5: Mobiliteit, duurzaam vervoer

Auto’s, vrachtverkeer, vliegtuigen en schepen dragen allemaal bij aan de CO2-uitstoot. Gemeente Ridderkerk heeft als doen dat alle auto’s van de gemeente in 2026 helemaal CO2-neutraal zijn.

Thema 6: Circulaire samenleving

Gemeente Ridderkerk heeft als einddoel om in 2050 een volledig circulaire samenleving te zijn. Dit staat beschreven in het ‘Uitvoeringsprogramma circulaire samenleving’.

Thema 7: Klimaatadaptatie

In Nederland hebben we te maken met een veranderend klimaat. Het is goed om ons voor te bereiden op de gevolgen dat het vaker harder kan regenen of langs erg warm is. Dit noemen we ‘Klimaatadaptatie’.

Thema 8: Milieu

Iedereen moet veilig en gezond kunnen leven. Nu, maar ook in de toekomst. Daarom wil de gemeente onder andere de bodem en ondergrond en luchtkwaliteit verbeteren.