Veiligheid in Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk gaat in 2024 aan de slag met een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid. In dit beleid schetsen we welke uitdagingen er rondom veiligheid in Ridderkerk spelen en maken we afspraken hoe we deze gezamenlijk beetpakken.

Een belangrijk doel voor het nieuwe beleid: bij inwoners en ondernemers ophalen wat er speelt rondom veiligheid in Ridderkerk. Burgemeester Marco Oosterwijk: “Het nieuwe beleid draait niet alleen om cijfers. We willen graag weten wat er speelt in het dorp. Waar voelen mensen zich onveilig? Hoe komt dat? Wat maakt men mee?”

Daarom kon iedereen in Ridderkerk in maart en april 2024 meedenken over veiligheid in Ridderkerk via enquêtes en inloopbijeenkomsten. Daarnaast kan iedereen op onderstaande kaart per locatie opmerkingen over veiligheid plaatsen. Denk aan: ‘In deze straat hebben we vaak last van babbeltrucs’ of ‘Op deze plek voel ik mij veilig’. Burgemeester Oosterwijk: “Deel en benoem waar het misgaat, maar ook waar het goed gaat. Op die manier kunnen we samen bepalen waar we echt aan de slag moeten om de veiligheid te verbeteren.”

14 december 2023

De startnotitie van het Veiligheidsbeleid 2024 is in de gemeenteraadsvergadering van 14 december vastgesteld. In deze startnotitie staat omgeschreven hoe de gemeente het nieuwe veiligheidsbeleid gaat opstellen en welke thema’s belangrijk zijn. Zo is er afgesproken dat er voor elke wijk in Ridderkerk een zogenoemde ‘foto’ wordt gemaakt om gerichte acties per wijk op te stellen.

Maart 2024

Van 18 maart tot 5 april kon iedereen in Ridderkerk meedenken over veiligheid in Ridderkerk. Dit kon door het invullen van de vragenlijst ‘Veiligheid in Ridderkerk. De uitkomsten van de vragenlijst verwerken we in het beleid.

April 2024

In april 2024 organiseerden we verschillende inloopbijeenkomsten verspreid over alle wijken van Ridderkerk. Tijdens deze bijeenkomsten kon u als inwoner in gesprek met de gemeente over veiligheid in Ridderkerk.

Juni 2024

Op 4 juni werd de veiligheidsrapportage besproken met de Commissie Samen leven. Deze rapportage is gebaseerd op cijfers en gesprekken met inwoners, ondernemers, jongeren en professionals. De commissie prioriteert voor de komende jaren de veiligheidsthema’s. De prioriteiten van het nieuwe beleid zijn: ondermijning, sociale kwaliteit, zorg en veiligheid en high impact crimes.

November 2024

In de maanden na 4 juni gaan we aan de slag om het beleid verder uit te werken. Het concept veiligheidsbeleid wordt besproken in de Commissie Samen leven van 28 november.

December 2024

Op 12 december neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het nieuwe veiligheidsbeleid.

Prikker op de kaart

Op onderstaande kaart kunt u met behulp van het potloodje opmerkingen over veiligheid in Ridderkerk plaatsen.

Grotere kaart weergeven

Bel 112 bij spoedeisende zaken. Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 88 44. Of geef uw melding anoniem door via de website van Meld Misdaad Anoniem.