Veiligheid in Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk gaat in 2024 aan de slag met een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid. In dit beleid schetsen we welke uitdagingen er rondom veiligheid in Ridderkerk spelen en maken we afspraken hoe we deze gezamenlijk beetpakken.

Een belangrijk doel voor het nieuwe beleid: bij inwoners en ondernemers ophalen wat er speelt rondom veiligheid in Ridderkerk. Burgemeester Marco Oosterwijk: “Het nieuwe beleid draait niet alleen om cijfers. We willen graag weten wat er speelt in het dorp. Waar voelen mensen zich onveilig? Hoe komt dat? Wat maakt men mee?”

Daarom kan iedereen in Ridderkerk in maart en april 2024 meedenken over veiligheid in Ridderkerk. In maart kunnen inwoners, ondernemers en jongeren in Ridderkerk een vragenlijst invullen. In april organiseert de gemeente verschillende inloopbijeenkomsten waar Ridderkerkers in gesprek kunnen over veiligheid.

Daarnaast kan iedereen in maart en april op onderstaande kaart per locatie opmerkingen over veiligheid plaatsen. Denk aan: ‘In deze straat hebben we vaak last van babbeltrucs’ of ‘Op deze plek voel ik mij veilig’.

Burgemeester Oosterwijk: “Deel en benoem waar het misgaat, maar ook waar het goed gaat. Op die manier kunnen we samen bepalen waar we echt aan de slag moeten om de veiligheid te verbeteren.”

De gemeente Ridderkerk stelt een nieuw veiligheidsbeleid op. We vinden het belangrijk dat dit beleid niet alleen gebaseerd is op cijfers, maar ook op dat wat er in de praktijk speelt. Daarom hebben we inwoners, ondernemers en jongeren gevraagd hoe zij denken over veiligheid in Ridderkerk. Voel jij je (altijd) veilig? Zo ja, waarom? En zo niet, hoe komt dit dan? Dat zijn vragen uit de enquête die men kon tot en met 15 april 2024 kon invullen.

14 december 2023

De startnotitie van het Veiligheidsbeleid 2024 is in de gemeenteraadsvergadering van 14 december vastgesteld. In deze startnotitie staat omgeschreven hoe de gemeente het nieuwe veiligheidsbeleid gaat opstellen en welke thema’s belangrijk zijn. Zo is er afgesproken dat er voor elke wijk in Ridderkerk een zogenoemde ‘foto’ wordt gemaakt om gerichte acties per wijk op te stellen.

Maart 2024

Van 18 maart tot 5 april kan iedereen in Ridderkerk meedenken over veiligheid in Ridderkerk. Dit kan door het invullen van de vragenlijst ‘Veiligheid in Ridderkerk. De uitkomsten van de vragenlijst verwerken we in het beleid.

April 2024

In april 2024 organiseren we verschillende inloopbijeenkomsten verspreid over alle wijken van Ridderkerk. Tijdens deze bijeenkomsten kan u als inwoner in gesprek met de gemeente over veiligheid in Ridderkerk. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Centrum / Oost / West

 • Datum: dinsdag 9 april
 • Tijd: 16.00 tot 17.30 en 18.00 tot 20.00 uur
 • Locatie: Theater Het Plein Koningsplein 2

Drievliet / Het Zand

 • Datum: donderdag 11 april
 • Tijd: 16.00 tot 17.30 en 18.00 tot 20.00 uur
 • Locatie: Sportcentrum Drievliet, Vlietplein 137 / 138

Bolnes / Slikkerveer

 • Datum: dinsdag 16 april
 • Tijd: 16.00 tot 17.30 en 18.00 tot 20.00 uur
 • Locatie: Wijkcentrum Bolnes, Noordstraat 255-A

Rijsoord / Oostendam

 • Datum: donderdag 18 april
 • Tijd: 16.00 tot 17.30 en 18.00 tot 20.00 uur
 • Locatie: Bezoekerscentrum De IJsvogel, Waalweg 9a

Eind april vindt er nog een laatste inloopbijeenkomst plaats voor heel Ridderkerk. Deze is bedoeld voor iedereen die nog niet eerder kans heeft gehad om zijn/haar ideeën over veiligheid te delen.

Laatste inloopbijeenkomst ‘Veiligheid in Ridderkerk’

 • Datum: woensdag 24 april
 • Tijd: 17.00 tot 20.00
 • Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Koningsplein 1

Juni 2024

In juni wordt de veiligheidsrapportage besproken met de Commissie Samen Leven. Deze rapportage is gebaseerd op cijfers en gesprekken met inwoners, ondernemers, jongeren en professionals. De Commissie prioriteert voor de komende jaren de veiligheidsthema’s.

Prikker op de kaart

Op onderstaande kaart kunt u met behulp van het potloodje opmerkingen over veiligheid in Ridderkerk plaatsen.

Grotere kaart weergeven

Bel 112 bij spoedeisende zaken. Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 88 44. Of geef uw melding anoniem door via de website van Meld Misdaad Anoniem.