Werkzaamheden in Ridderkerk

Werk in uitvoering

Wij werken regelmatig aan betere bereikbaarheid, veilige verkeersroutes en een goed doorstromend verkeer. Dat levert soms verkeershinder op, maar door goede communicatie en slimme planningen willen wij dat tot een minimum beperken. Op deze pagina vindt u informatie over actuele wegwerkzaamheden, omleidingen en waar u terecht kunt met vragen.