Ontwikkelperspectief Ridderkerk 2035

Het ontwikkelperspectief Ridderkerk 2035 zal als een beleidskader functioneren voor nieuwe ideeën uit de markt en plannen van de gemeente in de openbare ruimte.

Doelen

De doelen voor de Centrumaanpak zijn:

  • Een centrum dat klaar is voor de toekomst
  • Waar het fijn is om naartoe te komen en te verblijven
  • Waar meer is dan alleen winkels
  • Dat we samen met u vormgeven.

Visie van en voor Ridderkerk

Deze doelen zijn het vertrekpunt geweest voor het opstellen van het ‘Ontwikkelperspectief Centrum 2035’. Op 2 juli 2022 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelperspectief Centrum 2035 vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen met de hulp van inwoners, vastgoedeigenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Het is een visie van en voor Ridderkerk.