Lokale regelgeving

De gemeenteraad stelt regelingen vast waaraan de inwoners van de gemeente en de ambtenaren zich moeten houden. Deze regelingen, verordeningen genoemd, worden vastgesteld binnen de grenzen die de Gemeentewet en andere wetten stellen. Is een verordening vastgesteld door de gemeenteraad dan kan het college nadere beleidsregels vaststellen over hoe deze verordening moet worden uitgevoerd.

Omgevingsplan

Door de komst van de Omgevingswet heeft de gemeente een tijdelijk omgevingsplan. In het omgevingsplan staan algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. De omgeving waar u in woont, werkt en uw vrije tijd doorbrengt.

Alle bestaande vastgestelde bestemmingsplannen en de vastgestelde bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 in ontwerp ter inzage zijn gelegd, maken onderdeel uit van het tijdelijk omgevingsplan. Uiterlijk in 2032 moeten al deze bestemmingsplannen vervangen zijn door 1 gemeentedekkend omgevingsplan.