Meest gestelde vragen opvang Oekraïense vluchtelingen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen en de antwoorden rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Inreizen en opvang

Na het aanmelden bij de gemeente wordt er door de Veiligheidsregio gekeken waar er voor u plek is. U kunt niet zelf kiezen bij welke gemeente u opgevangen wordt. Als u voor uw eigen opvang zorgt, heeft u wel vrije keuze.

 • Als u 2 of minder nachten weggaat, meld dit dan bij de contactfunctionaris. Uw kamer blijft voor u beschikbaar.
 • Als u meer dan 2 nachten weggaat, moet u met de contactfunctionaris overleggen wanneer u weer terugkomt. De contactfunctionaris bekijkt of uw kamer voor u beschikbaar blijft.
 • Blijft u langer dan 1 nacht weg en de contactfunctionaris weet dit niet, dan kán de functionaris besluiten uw kamer beschikbaar te stellen voor opvang van andere vluchtelingen.
 • Als u langer dan 28 dagen weggaat, heeft u geen recht meer op een kamer.

De Oekraïense vluchtelingen vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) van de Europese Unie. Meer informatie is te vinden bij de IND.

Bij vertrek uit Nederland het verzoek om bij de gemeente langs te gaan en uit de BRP te laten schrijven. Heeft u hulp nodig? Dan kunt u bij de Dienst Terugkeer en Vertrek terecht.

Zorg

Bij levensbedreigende situaties bel 112. U wordt dan doorverbonden met de brandweer, politie of ambulance. Maak hiervan geen misbruik.

Voor spoedeisende hulp kunt u terecht bij het Maasstad Ziekenhuis. Dit is het adres en telefoonnummer:
Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ te Rotterdam
Telefoonnummer: 010 291 1911

Voor het aanvragen van reguliere zorg moet u eerst langs een huisarts. U moet zelf een huisarts zoeken. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met een van de contactfunctionarissen. Alleen bij acute en niet-regelmatige zorg kunt u bij een andere huisarts langs. U kunt dan beroep doen op de passantenregeling. Let op (!) u moet dan wel zelf de kosten voorschieten.

Mocht er geen haast bij zijn dan kunt u zelf een huisarts zoeken in de buurt. Heeft u hier hulp bij nodig? Dan kunt u een afspraak maken met een van de contactfunctionarissen. Is er sprake van spoed? Dan kunt u bij de Huisartsenpost Rotterdam Zuid terecht. Let erop dat u eerst moet bellen om een afspraak te maken voordat u langskomt.

In principe niet, afhankelijk van de soort zorg. Alle basiszorg wordt vergoed. Oekraïense ontheemden zijn verzekerd via de Regeling Ontheemden Oekraïne. Voor vragen hierover kunt u op de site van de RMO terecht.

 • Bij klachten kunt u zonder verwijzing naar een tandarts in de buurt. Alleen bij spoedklachten is één keer per jaar een vergoeding tot € 250 vanuit de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) mogelijk.
 • Tandartszorg die niet direct nodig is, wordt niet vergoed vanuit de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). U moet de rekening dan zelf betalen. Daarom is het belangrijk dat u vooraf met de tandarts overlegt over de kosten en de vergoeding.
 • Voor kinderen van 0-18 jaar zijn de tandartskosten wel gedekt door de subsidieregeling.

Registratie (BRP)

U kunt zich inschrijven bij de BRP door een afspraak te maken bij de gemeente. Hiervoor moet u bellen met de gemeente (0180 451 234).

Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente is nodig omdat u hierdoor mee kunt doen aan de Nederlandse maatschappij. Na inschrijving in de BRP krijgt u een BSN-nummer. Uw BSN-nummer is uniek, persoonlijk en nodig om een verblijfsdocument van de IND te krijgen. Met dit verblijfsdocument heeft u officieel recht op opvang, leefgeld en kunt u werken. Als u niet ingeschreven bent in de BRP, verlengt de IND uw verblijfsdocument niet. De gemeente deelt uw persoonsgegevens niet met andere (internationale) overheden.

Als de inschrijving in de BRP compleet is krijgt u een bericht van de gemeente met uw persoonlijke Burgerservicenummer (BSN). Daarna volgt er een controle bij de IND, waarna u een sticker in uw paspoort ontvangt waarmee u kunt werken. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de IND.

Als u deze gemeente verlaat, moet dit van tevoren aangegeven worden bij de contactfunctionaris. Als u leefgeld ontvangt van de gemeente, moet u dit aangeven zodat dit stopgezet kan worden. Ook moet u zich bij de nieuwe gemeente in de BRP laten inschrijven.

Een DigiD is een manier om in te loggen bij gemeentes, zorgsites en scholen. Door het hebben van een DigiD kunt u online bewijzen wie u bent. Het hebben van een DigiD is noodzakelijk voor toegang tot Nederlandse diensten. Om een DigiD aan te vragen heeft u uw BSN-nummer, een adres in Nederland en een mobiel nummer nodig. U kunt deze aanvragen op de website van DigiD.

Leefgeld

De leefgeldregeling is bedoeld om voor ontheemde Oekraïners een basis aan inkomen te voorzien om voedsel, kleding en andere kleine dingen mee te kopen.

Dit hangt af van uw gezinssituatie en of u in een gemeentelijke of particuliere opvang verblijft. Bekijk op de website van de Rijksoverheid de tabel met de verschillende leefgeldregelingen.

Uw leefgeldregeling wordt beëindigd voor het gehele gezin als u of uw partner aan het werk gaat. Ook wordt uw leefgeldregeling beëindigd als u de gemeente verlaat. U moet dit zelf aan ons doorgeven.

Als u of uw partner aan het werk gaat, of als uw levenssituatie verandert, dan heeft dit consequenties voor uw leefgeld. Daarom moet u dit doorgeven aan de gemeente. U moet een compleet ingevuld wijzigingsformulier invullen en opsturen. U vraagt een wijzigingsformulier aan via: oekraine@debedrijfsvoeringspartner.nl.

Het kan zijn dat uw leefgeld geblokkeerd is omdat er een melding is gemaakt bij de gemeente. Neem hierover contact op met Ruben Beentjes.

Om leefgeld te krijgen heeft u een Nederlandse bankrekening nodig. Om deze te krijgen moet u eerst een Burgerservicenummer (BSN) hebben. Als u deze heeft, kunt u bij nagenoeg elke Nederlandse bank een bankrekening openen. Voor meer vragen over het openen van een bankrekening kunt u terecht op de website van Betaalvereniging Nederland. Als u uw bankrekeningnummer heeft, moet u een kopie van uw bankpas doorsturen naar: oekraine@debedrijfsvoeringspartner.nl.

Taal

Er lopen gratis taallessen bij NLtraining en het Da Vinci college. Hiernaast zijn er ook nog andere mogelijkheden in Ridderkerk voor Nederlandse lessen. Om hiervoor aan te melden kunt u contact opnemen met de contactfunctionarissen. U kunt alleen gratis taallessen krijgen in de gemeente waar u ingeschreven staat.

Werk

Ja, elke Oekraïense ontheemde mag bij binnenkomst in Nederland aan het werk. U heeft hiervoor nodig:

 1. Burgerservicenummer (BSN)
 2. Sticker van de IND
 3. Een Nederlandse bankrekening

Als u deze alle 3 heeft, kunt u aan het werk.

Voor het vinden van werk zijn er meerdere mogelijkheden. Er zijn sites voor Oekraïense ontheemden om een baan te vinden zoals:

Nee het hebben van betaald werk heeft geen invloed op uw toegang tot de gemeentelijke opvang locatie. Werken heeft wel invloed op uw leefgeld, deze wordt namelijk stopgezet bij het hebben van betaald werk.

Ja dit is in principe mogelijk. Bekijk voor meer informatie de website van de KVK. Let op (!): er zijn een aantal beperkingen voor ondernemers uit Oekraïne.

Bij het vinden van betaald werk stopt uw recht op leefgeld. Deze regeling is namelijk bedoeld om u te helpen om in uw levensonderhoud te voorzien. Bij betaald werk kunt u dit (in principe) zelf. Als u start met werken, moet u dit dus doorgeven aan de gemeente zodat uw leefgeldregeling op tijd gestopt kan worden. Als u dit niet op tijd doorgeeft en u teveel leefgeld ontvangt, kan dit teruggevorderd worden. Hiervoor moet u een wijzigingsformulier invullen en opsturen. Vraag het wijzigingsformulier aan via: oekraine@debedrijfsvoeringspartner.nl.

Bent u gestopt met betaald werk of heeft u uw baan verloren, dan heeft u waarschijnlijk weer recht op leefgeld. Dit recht gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Hiervoor moet een wijzigingsformulier invullen en opsturen. Vraag het wijzigingsformulier aan via: oekraine@debedrijfsvoeringspartner.nl.

Dit hangt af van de soort belasting. Voor meer informatie kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk.

Dit hangt af van de soort diploma’s. Voor meer informatie zie de website van het Nuffic.

Afhankelijk van uw situatie kunt u recht hebben op Toeslagen. Voor meer informatie kijk op de website van Dienst Toeslagen.

Mocht u problemen hebben, zoals een werkgever die een salaris niet uitbetaald, kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk. Op deze site staat informatie over welke rechten u heeft en instructies hoe met uitbuiting om te gaan.

Onderwijs & kinderopvang

 • Vanaf 4 jaar kan uw kind naar school, bij kinderen ouder dan 5 jaar is er leerplicht. Dit betekent dat kinderen tussen 5-16 verplicht naar school moeten.
 • Vanaf 6 jaar tot 12 gaat uw kind naar een Internationale Schakelklas (ISK). Om uw kind hiervoor aan te melden kunt u contact opnemen met een contactfunctionaris.
 • Vanaf 12 jaar gaat uw kind naar de middelbare school in een ISK, hiervoor moeten zij zich eerst aanmelden voor een toets van KOERS VO.
 • Na maximaal 2 jaar in een schakelklas kan uw kind instromen in regulier Nederlands onderwijs. Mocht u er met de school niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met een van de contactfunctionarissen.

Ja u kunt in Nederland studeren. Voor informatie over welke studies er zijn en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden kunt u terecht bij de site van het UAF.

 • Er is voor Oekraïners kinderopvang beschikbaar voor kinderen tussen de 4 maanden en 4 jaar oud, hiervoor kunt u zelf een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zoeken.
 • Als één ouder of geen van de ouders werkt is een plek met subsidie van de gemeente mogelijk. Dit kan alleen voor kinderen van 2.5 jaar of ouder. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Die subsidieplek kunt u aanvragen bij de peuterspeelzaal.

Overig

Op dit moment zit de opvang van Oekraïners in Nederland erg vol. Er is hierdoor geen mogelijkheid voor mensen met tijdelijke bescherming om zelf te kiezen waar zij geplaatst worden. Mocht u vragen hebben over de huidige opvangsituatie in Ridderkerk, kunt u contact opnemen met een van de contactfunctionarissen.

Ja, een Oekraïens rijbewijs is in Nederland geldig.

Als u problemen hebt met uw Afvalpas, kunt u terecht bij afvalbeheer.