Meest gestelde vragen opvang asielzoekers

Vanwege de beperkte ruimte en het tijdelijke onderkomen, worden er geen vrouwen en/of kinderen opgevangen op het asielschip.

De asielzoekers komen uit niet-veilige landen.

De politie is regelmatig aanwezig op de locatie en monitort de omgeving. Ook boa’s nemen de locatie extra mee in hun surveillance. Wanneer er iets aan de hand is, weten politie, gemeente en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) elkaar snel te vinden. Ook wordt er gezorgd voor voldoende dagbesteding voor de asielzoekers. Zorgwerk is er voor de sociale begeleiding en coördineert de dagbesteding in samenwerking met Facet Ridderkerk en vrijwilligers.

Het is niet zo dat de asielzoekers die in Ridderkerk verblijven, hier ook een woning krijgen toegewezen. Asielzoekers krijgen dan ook geen voorrang op een woning in Ridderkerk. Alleen statushouders hebben recht op een woning in Nederland. De Rijksoverheid bepaalt hoeveel statushouders een gemeente moet opvangen. Op dit moment voldoet Ridderkerk aan die eis.

Alle asielzoekers hebben recht op opvang wanneer zij daarin niet zelf kunnen voorzien. Hier valt ook onder het recht op leefgeld, toegang tot gezondheidszorg en toegang tot onderwijs van minderjarigen.

Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. De asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen met een tewerkstellingsvergunning (TWV).

Er is dagelijks verpleegkundige zorg aan boord. De verpleegkundige zorgt voor de eerstelijnszorg. Voor de reguliere huisartsenzorg wordt gebruik gemaakt van de regionale huisartsenzorg. Voor spoedeisende huisartsenzorg en voor medische vragen kan een beroep gedaan worden op het Doktershuis en Dr. Huisman.

Gezinsleden van asielzoekers mogen alleen naar Nederland komen als de asielzoeker een vergunning heeft. Dat geldt niet voor de asielzoekers op de Calypso. Het kan wel zo zijn dat er al familie van een asielzoeker in Nederland is en dat ze die bezoeken.