Containertuintjes tegen bijplaatsen afval

9 november 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
Het containertuintje aan de Mr. Troelstrastraat.

Misschien heeft u het al gezien: een tuintje om een ondergrondse container. De tuintjes hebben als doel bijplaatsen van afval tegen te gaan. Ook fleuren ze de openbare ruimte op. U kunt ze ook adopteren.

Naast sommige ondergrondse containers worden regelmatig vuilniszakken of grof huishoudelijk afval geplaatst. Rondom een aantal containers plaatst BAR Afvalbeheer containertuintjes. Op dit moment zijn er vijf te vinden, verspreid over de Retiefstraat, Mr. Troelstrastraat en de Adriaan van Ostadestraat.

De tuintjes blijven voor minimaal een jaar op hun plek staan. Is het afval rondom de container door het tuintje sterk afgenomen? Dan wordt het tuintje verplaatst naar een container waar wel regelmatig afval naast de container staat.

De tuintjes voorkomen het plaatsen van afval naast de containers en zorgen voor meer groen in de straat. Inwoners die dichtbij een containertuintje wonen, kunnen deze adopteren om er samen zorg voor te dragen. Ook kunnen adoptanten bij de afvalcoaches een storing van de container melden of het aangeven als er toch zwerfafval rond de container te vinden is. Het verkeerd aangeboden afval wordt dan zo snel mogelijk opgeruimd.

Via afvalcoach@bar-afvalbeheer.nl kunt u zich bij afvalcoaches Christine van Bokkum en Christina Schutte aanmelden als adoptant.