Cursus voor mantelzorgers

13 april 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Facet Mantelzorg geeft een cursus ‘Mantelzorgen met aandacht voor uzelf’ voor mantelzorgers, gericht op het voorkomen van overbelasting.

Dit doet Facet omdat mantelzorg vaak ongemerkt zwaarder wordt naarmate u langer voor een naaste zorgt.

In de cursus krijgt u, aan de hand van uw eigen situatie, handreikingen om zo goed mogelijk met moeilijke situaties om te gaan. U wisselt ervaringen en tips uit en leert de zorg zo te regelen dat u er minder alleen voor staat. De cursus bestaat uit vier avonden met elk een eigen thema. Uiteindelijk is het doel dat u uzelf als mantelzorger beter kent en weet hoe u overbelasting kunt voorkomen.

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Esther de Meza, mantelzorgconsulent Facet Mantelzorg, via (0180) 432 350 of info@facetmantelzorg.nl. Op de website Facet Mantelzorg vindt u meer informatie over deze cursus.