De raad vergadert op 13 april

10 april 2023, 08:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 13 april 2023 om 20:00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via Raad in beeld.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 16 februari 2023
 4. Lijst van ingekomen stukken
 5. Vaststelling bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord
 6. Huisvesting Muziekschool Ridderkerk
 7. Nieuwe begrotingsopzet
 8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (Voorne aan Zee)
 9. Subsidieverordening Energiezuinig investeren in Cornelisland 2023
 10. Aankoop grond Nieuw Reijerwaard erfpacht Jimmy Products en verhogen investeringsbudgetten Renegie en Renes
 11. Wensen en bedenkingen Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s (VRR)
 12. Zienswijze concept 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Meer informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad.