De raad vergadert op 25 januari

22 januari 2024, 13:50
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Donderdag 25 januari vanaf 20.00 uur vergadert de raad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agendapunten

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Installatie kinderburgemeester
  3. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
  4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 23 november 2023
  5. Lijst van ingekomen stukken
  6. Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie
  7. Zienswijze Wijziging Gemeenschappelijke Regeling DCMR
  8. Zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard
  9. Reglement van orde van de raad 2024
  10. Nota Evenementenbeleid 2023

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad