Donderdag Begrotingsraad: plannen 2024

2 november 2023, 09:12
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 2 november de hele dag over de plannen en de begroting voor 2024.

De vergaderingen zijn bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis of te volgen via ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

De digitale programmabegroting 2024 is te vinden op ridderkerk.begrotingsapp.nl.

De Programmabegroting 2024 in pdf en bijbehorende vergaderstukken kunt u downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Globaal ziet de dag er als volgt uit:

09.30 – 12.00 uur Algemene Beschouwingen

14.00 – 18.00 uur Reactie op elkaars bijdragen

21.00 – 22.30 uur Besluitvorming over de amendementen, moties, de 2e Tussenrapportage 2023 en de begroting 2024

Vergadering bijwonen of volgen via internet

De raadsvergaderingen zijn bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

De vergaderingen zijn ook rechtstreeks en achteraf te volgen via internet: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

De begrotingsraad wordt uitgezonden in drie delen. De uitzendingen starten om 9.30, 14.00 en 21.00 uur.

Tussentijds terugkijken

Na afloop van de vergadering kunt de vergadering terugkijken. Elke (deel)vergadering is vanaf maximaal 30 minuten na afloop van de vergadering terug te kijken.

U kunt door middel van de schuifbalk door de vergadering scrollen.

Ondertiteling wordt achteraf toegevoegd, dit kan vanwege de lengte van de vergadering enige tijd duren.

Meer informatie

Meer informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina Gemeenteraad.