Huldigingen tijdens korpsavond Ridderkerkse brandweer

22 januari 2024, 10:00
Burgemeester Marco Oosterwijk had de eer om verschillende brandweerlieden te huldigen en diploma's uit te reiken.

Burgemeester Marco Oosterwijk was afgelopen vrijdag voor de eerste keer aanwezig bij de jaarlijkse korpsavond van het Ridderkerkse brandweerkorps. Hij had de eer om verschillende brandweerlieden te huldigen en diploma’s uit te reiken.

Clustercommandant Jos de Graaf opende de korpsavond en blikte in zijn toespraak terug op het afgelopen jaar. In 2023 zijn de vrijwilligers van de Ridderkerkse brandweerpost 406 keer uitgerukt voor diverse grote en kleine incidenten. Een flinke toename van het aantal meldingen ten opzichte van 2022 (360).

Burgemeester Marco Oosterwijk sprak namens het gemeentebestuur zijn waardering uit voor het werk van de brandweermannen en -vrouwen. “Jullie staan dag en nacht paraat. Ik heb grote bewondering voor jullie inzet en dappere werk. Jullie zetten je in voor de veiligheid van de Ridderkerkse samenleving. Heel veel dank daarvoor. Ook een woord van dank aan het thuisfront voor het afstaan van jullie partner op soms ongelegen momenten.”

Tijdens de korpsavond werden verschillende brandweerlieden in het zonnetje gezet. Er werden 8 jubilarissen gehuldigd vanwege hun jarenlange lidmaatschap. Onder toeziend oog van de leden van het korps kregen ze een oorkonde, medaille en bloemen uitgereikt. Vijf mannen kregen uit handen van burgemeester Oosterwijk hun welverdiende diploma, die ze afgelopen tijd behaalden.

Daarnaast was er een speciaal moment voor Martin Bouman. Hij kreeg vrijdagavond officieel een vaste aanstelling in Ridderkerk als wijkbrandweerman. De functie van wijkbrandweerman werd in 2022 als pilot ingesteld. Het college heeft besloten de functie structureel in te willen zetten, waardoor Martin zijn werk in Ridderkerk kan voortzetten.

Jubilea

 • S. (Stein) Poiesz – hoofdbrandwacht (10 jaar)
 • J. (Joost) Stok – hoofdbrandwacht (10 jaar)
 • A. (Mark) P.M. van Dam – hoofdbrandwacht (15 jaar)
 • M.L. (Leonard)van ’t Hoff – hoofdbrandwacht (20 jaar)
 • R. F. P. (Rob) van der Graaf – hoofdbrandwacht (20 jaar)
 • P.J. (Pieter Jan) Parel – hoofdbrandwacht (20 jaar)
 • P. (Pieter) Neeleman – brandmeester (25 jaar)
 • A. (Ton) Dorchain – brandmeester (30 jaar)

Diploma-uitreiking

 • D. (Danny) Titp – manschap
 • A.P. (Pieter) van ’t Zelfde – bevelvoerder
 • A.P. (Mark) van Dam – voertuig bediener
 • J.J. (Janco) Boogaard – voertuig bediener en chauffeur ‘zwaar’
 • R.M.P. (Robert) van der Linden – chauffeur ‘licht’