Maai Mei Niet

11 mei 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
Bij grotere velden laten we een derde van het gazon staan, zodat insecten hier kunnen verblijven.

In mei is het Maai Mei Niet-maand. Door minder te maaien en een deel van de bermen en groenstroken niet te maaien, krijgen onder meer bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel.

Juist in de maand mei is dit belangrijk, omdat er in het voorjaar minder bloeit dan in de zomer en bijen dus minder te eten hebben. Strak gemaaide gazons, maar ook monotone bermen en groenstroken in de openbare ruimte leveren nauwelijks een bijdrage aan de biodiversiteit.

Tegelijkertijd is het niet maaien van een gazon tijdens de hele maand mei een lastige opgave. Het gras staat daardoor in juni dan zo hoog dat de gazonmaaier er niet meer doorheen komt. Dan zijn er andere, grotere machines nodig. Daarom wordt onderzocht hoe we dit in Ridderkerk kunnen toepassen. Natuurlijk maaien we wel regelmatig op punten waar vrij uitzicht van belang is voor de verkeersveiligheid.