Reageren op plannen centrum(ring)

12 oktober 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
We vinden het belangrijk dat alle verkeersdeelnemers makkelijk en veilig van en naar het centrum kunnen komen.

Op dinsdag 10 oktober hebben we samen met het externe onderzoeksbureau de plannen voor het centrum gepresenteerd: het Ruimtelijk Kwaliteitsplan Centrumring en de Ontwerpkeuze Centrumring.

Bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum waren hierbij. Daarna gingen we met hen in gesprek over de voor- en nadelen van de beide verkeersvarianten van de Ontwerpkeuze Centrumring. Iedereen kon ook reageren op het Ruimtelijk Kwaliteitskader Centrumring.

De beide presentaties vindt u op onze website. Mocht u na het bekijken hiervan nog inhoudelijk willen reageren, dan kan dat uiteraard. Reageren kan tot 30 oktober via onze website.

Vervolg

Het onderzoeksbureau adviseert het college van burgemeester en wethouders hierna over de meest wenselijke verkeersvariant van de Ontwerpkeuze Centrumring. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad begin 2024 over het voorstel. Na goedkeuring van het plan gaan we met de directe omgeving per locatie uitgebreid in gesprek over de details.

De gemeenteraad neemt begin 2024 een besluit over het Ruimtelijk Kwaliteitskader Centrumring. Het kwaliteitskader is een aanvulling op de Welstandsnota, een document dat ons helpt de leefomgeving prettig te maken en houden. Hiermee kan de Welstandscommissie (en later de commissie Ruimtelijke Kwaliteit) bouwplannen langs de centrumring beoordelen.

Op de pagina Centrumring vindt u de presentaties van 10 oktober.