Adviesgroepen

De gemeente heeft verschillende adviescommissies. Iedere commissie heeft haar eigen bevoegdheden en haar eigen werkterrein.

De Commissie bezwaarschriften adviseert de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de raad over ingediende bezwaarschriften. De commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. Het secretariaat ondersteunt de commissie. Het secretariaat bestaat uit ambtenaren van de gemeente.

De commissie vergadert op maandagmiddag (sociale zaken) en dinsdagavond (algemene zaken).

Kijk voor meer informatie over de bezwaarprocedure op de pagina bezwaar maken.

Contact

Contact met de commissie verloopt via het secretariaat.

  • Telefoonnummer 0180 451 234
  • Contactformulier
  • Per post, ter attentie van Secretariaat Commissie bezwaarschriften, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Het Ridderkerks gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de Wmo. Wij zijn wettelijk verplicht om inwoners goed voor te lichten en hen te vragen kritisch mee te denken. Daarom is er een Wmo burgerplatform opgericht waarin Ridderkerkers plaats hebben genomen. Zij denken (onafhankelijk van de gemeente) kritisch mee en geven ongevraagd en gevraagd advies.

Het Burgerplatform adviseert en signaleert

Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk adviseert het gemeentebestuur over onderwerpen zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet en over samenleven in buurten en wijken.

Het platform bestaat uit mensen die graag meedenken over dit beleid en kennis meenemen over:

  • Inwoners met een functiebeperking
  • Inwoners die beschermd wonen
  • Inwoners die van een financieel minimum moeten rondkomen
  • Mantelzorgers
  • Vrijwilligers
  • Senioren
  • Jongeren

De leden zijn mensen die ondernemend, creatief, bereid en in staat zijn om beleidsstukken te lezen, het gemeentebestuur met een frisse blik te inspireren en daar tijd voor vrij kunnen maken.

Lid worden

Wilt u ook lid worden van dit platform? Stuur dan een e-mail naar meedenken@ridderkerk.nl. Via dit e-mailadres worden uw vragen over het platform beantwoord en kunt u in contact komen met de voorzitter en/of leden van het platform. Of kijk voor meer informatie op de website van Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk.

De Jongerenraad adviseert het gemeentebestuur over onderwerpen die gaan over jeugd in Ridderkerk. Zij is betrokken bij de voorbereiding van beleid over die onderwerpen en kan ook zelf onderwerpen aandragen. Ook is de Jongerenraad betrokken bij het stedelijk Jongerencentrum.

De leden van de Jongerenraad komen uit Ridderkerk en zijn tussen de 15 en 23 jaar.

Contact

E-mail: jongerenraadRidderkerk@hotmail.com

Het Ridderkerks gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Wij zijn wettelijk verplicht inwoners goed voor te lichten en hen te vragen kritisch mee te denken. Daarom is het Minimaplatform opgericht. Hierin zitten Ridderkerkers die onafhankelijk van de gemeente kritisch meedenken en ongevraagd en gevraagd adviseren.

Meedenken

Het platform bestaat uit mensen die graag meedenken en kennis en ervaring meenemen over minima- en armoedebeleid. De leden zijn mensen die ondernemend en creatief zijn, bereid en in staat zijn om beleidsstukken te lezen, het gemeentebestuur met een frisse blik willen inspireren en daar tijd voor vrij kunnen maken.

Lid worden

Wilt u ook lid worden van dit platform? Stuur dan een e-mail naar meedenken@ridderkerk.nl. Via dit e-mailadres worden uw vragen over het platform beantwoord en kunt u in contact komen met de voorzitter en/of leden van het platform.

Het beleidsplatform NMD adviseert en signaleert richting het college over de natuur, het milieu en de duurzame ontwikkeling van Ridderkerk. Dit kan het platform gevraagd en op eigen initiatief doen. Het platform wil de koppeling tussen mondiale milieuproblemen en de lokale bijdrage aan de oplossing van deze problemen onder de aandacht brengen. Leden brengen elk deskundigheid mee vanuit hun opleiding of werk of hebben een maatschappelijke organisatie achter zich staan.

Lid worden

Wilt u ook lid worden van dit platform? Stuur dan een e-mail naar meedenken@ridderkerk.nl. Via dit e-mailadres worden uw vragen over het platform beantwoord en kunt u in contact komen met de voorzitter en/of leden van het platform.

Wanneer u een monument verbouwt of wijzigt, moet u een (omgevings)vergunning aanvragen. Bij het behandelen van de aanvraag adviseert de onafhankelijke monumentencommissie van de Stichting Dorp, Stad en Land de gemeente. Zij beoordelen of de aanpassingen geen (onevenredige) afbreuk doen aan de monumentale waarden van het pand. Op basis daarvan nemen wij de beslissing om de vergunning wel of niet te verlenen.