Ondernemen

We zijn trots op de ondernemers van Ridderkerk. Hun harde werken blijven we ondersteunen en stimuleren. De economische ontwikkelingen vragen om onze inzet en een nieuwe visie. Daarmee maken we het aantrekkelijk voor ondernemers om zich in Ridderkerk te vestigen of te blijven.

Contact

Niet alleen uitstekende relaties tussen bedrijfsleven en onderwijs dragen hieraan bij. Ook nauw contact met de gemeente is hierin belangrijk. Denk aan ondernemerslunches of de ondersteuning van onze bedrijfscontactfunctionarissen.

Aantrekkelijk

We werken ook aan de aantrekkelijkheid van onze (wijk)winkelcentra en winkelstrips, bijvoorbeeld door het tegengaan van leegstand. We willen startende ondernemers dan ook gebruik laten maken van leegstaande panden. Zeker innovatieve bedrijven ontvangen we met open armen.

Vergroenen

Ook ontwikkelen we een goed beleid voor het parkeren op straat. Verloedering van bedrijventerreinen en winkelgebieden wordt ook tegengegaan. Denk hierbij aan vergroening en goede beveiligingsplannen. Bij herontwikkeling zetten we in op circulaire bouw.