Organogram

In Ridderkerk hebben we naast het college van burgemeester en wethouders en directie een bureau bestuursondersteuning. Dit team is de schakel tussen het bestuur en de collega’s van gemeente Ridderkerk.

Overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van alle clusters en teams binnen gemeente Ridderkerk.

 • Team 1 Ontwikkeling en beheer
 • Team 2 Uitvoering openbare ruimte
 • Team 3 Buitendienst
 • Team 4 Begraafplaatsen
 • Team 5 Borden, spelen, gemalen en riolering
 • Team 6 Ondersteuning
 • Team 1 Vastgoed
 • Team 2 Ontwikkeling, leefomgeving en regio
 • Team 3 Ruimtelijke ontwikkeling
 • Team 4 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Team 1 en team 2 Wijkteams
 • Team 3 Poort en inkomen
 • Team 4 Participatie
 • Team 5 Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Hulpteam Toeslagen (project tot 2025)
 • Team 1 Openbare orde en veiligheid
 • Team 2 Contactfunctionarissen
 • Team 3 Communicatie en dienstverlening
 • Team 4 Front- en Backoffice
 • Team 5 Klantcontactcentrum
 • Gemeentesecretaris
 • Adjunct