Collegebesluiten 14 november 2023

Sint Jorisplein

Het college heeft besloten het schetsontwerp van het Jorisplein ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Subsidie Stichting Beter voor Elkaar 2024

Het college verstrekt een subsidie aan Stichting Kledingbank Ridderkerk en Stichting FoodCompany Ridderkerk.

Vragen woningbouwprojecten Rijsoord

Het college heeft de raadsvragen van mevrouw Van Nes-de Man en de heer Rijsdijk over de verwerving van bouwrechten en over overige woningbouwprojecten in Rijsoord per brief beantwoord.

Verkoop gemeentegrond

Het college stemt in met de voorgenomen verkoop van gemeentegrond (circa 14 a 15 m2 per locatie) aan glasvezelaanbieders Open Dutch Fiber B.V. en Delta B.V. voor het realiseren van glasvezelwijkcentrales op vijf locaties in Ridderkerk.

Rembrandtweg

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Rembrandtweg fase 2’ voor zes weken ter inzage te leggen.

Evenementenbeleid

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Evenementenbeleid 2023 vast te stellen.

Verkiezingen 2023

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de keuze voor de centrale stemopname en het uitbreiden van de stembureaus in verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028 vast te stellen en het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 met een jaar te verlengen tot en met 2024.