Collegebesluiten 23 april 2024

Vragen familiegraf

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid Van Neuren over het Familiegraf Groeninx van Zoelen per brief.

Vragen weekmarkt

Het college beantwoordt vragen van raadslid Van Nes – de Man over de terugloop van het aantal kramen van de weekmarkt per brief.

Vragen belasting SVHW

Het college beantwoordt vragen van raadslid Van Neuren over gemeentelijke belastingaanslagen SVHW per brief.

Vestiging zakelijk recht

Het college heeft besloten een zakelijk recht te vestigen op een perceel grond nabij de Graaf van Hoornestraat, zodat het beheer van de grond met een openbaar karakter bij de gemeente komt.

Reactie vervoerplan RET

Het college verstuurt een antwoordbrief aan de MRDH met een reactie op het vervoerplan van de RET 2025. De raad ontvangt een afschrift van de brief.

Motie bomenkap

Het college heeft besloten de gemeenteraad een raadsinformatiebrief te sturen waarmee de Motie 2023-60 Informatievoorziening bomenkap wordt afgedaan.

Woonruimtebemiddeling

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 vast te stellen.

Extra politiecapaciteit

Het college informeert de raad inzake de verdeling van de extra politiecapaciteit en de jaarcijfers 2023 van de eenheid Rotterdam.

Nota Betrokken Samenleving

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Nota Betrokken Samenleving vast te stellen.