Collegebesluiten 19 maart 2024

Jaarwisseling

Het college informeert de raad over de jaarwisseling 2023-2024.

Actieplan Veiligheid 2024

Het college heeft het Actieplan Veiligheid 2024 vastgesteld en informeert de raad.

Regioplan Zorgakkoord

Het college informeert de raad over het Regioplan Integraal Zorgakkoord.

ENSIA verantwoording

Het college heeft de verklaring verticale verantwoording ENSIA Ridderkerk 2023 vastgesteld.

Vragenlijst Onderwijsachterstandenbeleid

Het college heeft de vragenlijst voor de jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023 vastgesteld.

De Dierenhof

Het college informeert de raad over ontwikkelingen op kinderboerderij Dierenhof.

Civiele kunstwerken

Het college informeert de raad over civiele kunstwerken.

Leerlingenvervoer

Het college stelt specifiek maatwerk vast inzake het leerlingenvervoer.

Last onder dwangsom Geerlaan

Met betrekking tot de verbouw van het pand gelegen aan het adres Geerlaan 27 tot en met 45E in Ridderkerk heeft het college besloten om lasten onder dwangsom op te leggen om zodoende te bewerkstelligen dat de overtredingen van de geldende wet- en regelgeving worden beëindigd en beëindigd blijven.