Collegebesluiten 21 december 2023

SPUK Bibliotheekvoorziening

Het college heeft het mandaat- en bekrachtigingsbesluit voor subsidieregeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 vastgesteld.