Collegebesluiten 21 mei 2024

Beeldkwaliteitplan Nieuw Reijerwaard

Het college stelt de gemeenteraad voor om de beleidsregels Aanvulling Beeldkwaliteitplan Nieuw Reijerwaard – Verbindingsweg vast te stellen.

Museumschool Rijsoord

Het college informeert de raad over de voortgang en het plan van aanpak met betrekking tot de Museumschool Rijsoord.

Vlonderwandelpad Oosterparkweg

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de stand van zaken met betrekking tot motie 2023-59 inzake Vlonderwandelpad Oosterparkweg.

Vragen preventief fouilleren

Het college heeft de schriftelijke vragen (RvO, art. 41) van dhr. Westbroek over preventief fouilleren per brief beantwoord.

Zienswijze en begroting VRR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen.

Herbenoeming BABS

Het college herbenoemt M. van Dijk en H.A. Mesland voor een periode van 5 jaar als bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ontwikkelperspectief Centrum

Het college heeft besloten het ontwerp van deelgebied 1 (Jan Steenstraat, parkeerterrein rond Ridderhof I) vast te stellen.

Principeverzoek Burg. de Zeeuwstraat

Het college is akkoord met het principeverzoek voor de herontwikkeling van de Burgemeester de Zeeuwstraat 296.

Integraal Veiligheidsanalyse

Het college heeft besloten kennis te nemen van de Integrale Veiligheidsanalyse gemeente Ridderkerk en de raad hierover per brief te informeren.